Mahmut Efendi Hz. Öğle Tesbihatı

ÖĞLEN NAMAZININ TESBİHATI
Öğlen Namazının Farzından Sonra Okudukları(Mahmud Efendi Hz. Ve bu yolun büyükleri)
Önce öğlen namazının 4 rekat ilk sünneti kılınır.
Öğlen namazının farzı kılındıktan sonra
3 defa:
Estağfirullahellezi la ilahe illa huvel hayyul kayyume ve etübü ileyh
1 defa
Allahümme entes selamü ve minkes selam tebarakte ya zel celali vel ikram
( Bu ikisi her farzın peşinde okunur. Yalnız sabah ve akşam namazının farzlarında bunlardan önce okunan tesbihler yerinde belirtilmiştir.)
Sonra öğle namazının son sünnet kılınır. Kılınan öğlen namazının son sünnetinden sonra
Ala rasulina salevat
dendikten sonra Salavatı şerife getirip devamında;
Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekver vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

Diyerek Ayetel kursi’yi okuyorlar ve daha sonra

33 defa Sübhanallah
33 defa Elhamdülillah
33 defa Allahü Ekber

Okunur ve bitirilince;
La ilahe illahü Vahdehü la Şerike leh lehül mülkü velehül hamdü vehuve ala kulli şeyin kadir sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab
Denince eller açılıp dua yapılır. Dua bitiminde
Vel hamdülillahi rabbil aleminel Fatiha
Denilince;
1 Fatiha-ı şerife

1 Defa ( ali İmran süresinin 18. Ayetini ve 19. Ayetin inneddine indallahil İslam kısmına kadar okuyorlar) Yani şöyle;
Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve, vel melâiketu ve ulûl ilmi kâimen bil kıst(kıstı), lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Manası; Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

1 defa ) “İnned dîne indâllâhil islâm,…..”
(Allah indinde tek din İslam’dır) Ali İmran, 19.
1 Defa (ali İmran süresinin 26 27.ayetlerini) Yani şöyle;

Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa’* ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşa’* bi yedikel hayr* inneke ala külli şey’in kadır. Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyl* ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayy* ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab”]

manası[“De ki ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın; dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Hayır yalnız senin elindedir. Gerçekten sen, herşeye gücü yetensin. Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.”]

1 Defa ( Rum süresinin 17,18,19. Ayetlerini) okuyorlar. Yani şöyle;

“Fe subhânallâhi hîne tumsûne ve hîne tusbıhûn. Ve lehul hamdu fîs semâvâti vel ardı ve aşiyyen ve hîne tuzhırûn.Yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve yuhyil arda ba’de mevtihâ, ve kezâlike tuhrecûn.”

Manası; Akşamlarken ve sabahlarken, öğle ve ikindi vaktinde Allah’ı -ki göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur- tesbih edin, namaz kılın. O, ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır; yeryüzünü ölümünden sonra O canlandırır. Ey insanlar! İşte siz de böylece diriltileceksiniz.
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski