ALLAH C.C 9 Şeyi Gizlemiştir, Nelerdir?

Hz. Ömer (R.A.) şöyle demiştir: Cenab-ı Hak bir hikmetten dolayı dokuz şeyi gizlemiştir:


1- Kadir Gecesini. İnsanlar, Kadir Gecesi’ne kavuşabilmek için Ramazan ayının bütün gecelerini ibadetle değerlendirsinler diye. Gaflet ehli olanlar o gecenin kıymetini bilmezler de; sabaha kadar uyurlar.


2- Rızasını ibadet ve taatlar içinde gizlemiştir ki; insanlar Allah’ın rızasını elde edebilmek için bütün taatları yerine getirsinler diye. Çünkü Allah’ın rızası (her şeyden) daha büyüktür.


Ayet Meali: “ … Allah’ın rızası ise daha büyüktür, işte büyük kurtuluş ta budur.” (Et-Tevbe- 72)


3- Allah-ü Tealâ gadabını isyanlar içinde gizledi. Müminler Rab’lerine isyan olan her şeyden kaçınsınlar diye.


HİKÂYE:


Bir adam anasının gözü önünde bir buzağıyı kesti. Bunun üzerine elleri felç oldu ve kurudu. Sonra bir gün baktı ki, bir yavru kuş, yuvasından düşmüş. Acıyarak onu alıp yerine koydu; elleri iyileşti, eski haline geldi.


4- Kulları içinde evliyasını gizledi.

Hadîs-i Kudsi: Benim velilerim kubbelerimin altındadır, benden başkası onları bilemez.

Evliyaullah’ın gizlenmesinin sebebi; müminlerin bir kısmı diğer bir kısmını küçük görmesin, onlara veli gözüyle baksın ve birbirlerine hürmet göstersinler, diye. Bu cümleden olarak Allah-ü Tealâ Hızır (A.S.)’ ı insanların gözünden gizledi ki; insanlar, âlimlere, salihlere, gariplere ve fakirlere “Hızır olabilir.” düşüncesiyle saygı göstersinler diye.1


Faide, Hızır (A.S.) ile görüşmek isteyen, kişinin üç şartı üzerinde bulundurması lâzımdır:


a) Bütün yaşayışında sünnet-i seniyyeyi tatbik edecek.

b) Dünyaya ve dünyalığa düşkün olmayacak, (borçlu olması hariç) yanında para gecelemeyecek.

c) Din kardeşlerine karşı kalbi temiz olacak, kalbinde kin, nefret, düşmanlık, hıyanet ve haset bulunmayacak.


5- Cenab-ı Hak, duanın kabulünü gizlemiştir. Kabul edilir ümidiyle çokça dua etsinler. diye.


6- İsimleri içinde İsm-i Âzam’ını gizledi, bütün isimleri ta’zîm ederek onlarla dua etsinler. diye.


7- Tevbenin kabûlünü gizledi, gece gündüz, hususiyle seher vakitlerinde tevbe etsinler. diye.


8- Ecelleri gizledi, her an ölüme hazırlıklı olsunlar, diye.


9- Kıyametin ne zaman kopacağını gizledi, ona hazırlıklı olsunlar. diye.


Ayet Meali: Sana kıyamet ne zaman kopacak? diye soruyorlar. De ki: “Onun ilmi ancak Rab’bimin katındadır. Onu tam vaktinde ancak O tecelli ettirecektir…”(El- A’raf –187)


İsmail Hakkı Hazretleri Ruh-ul Beyan tefsirinde şöyle der; Allah-ü Tealâ’nın ölüm ve kıyametin vaktini gizlemesinin hikmeti şudur: Hz. Allah tövbeleri kabul edeceğini vaat etti. Eğer kişiye ne zaman öleceğini, kıyametin ne zaman kopacağını bildirmiş olsa; kulların isyanı o zamana kadar devam ederdi, bu da kulları isyana teşvik olur ki, bu caiz değildir.
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski