Tüm Dilekler İçin İmamı Azamın Tesbihi

Rivayet edilir ki İmamı Azam Hazretleri bu duayı bir kurdun aç kaldığında lisani hal ile Rabbine yaptığı zaman haline vakıf olmuş. Ve o günden sonra Kurdun bu tespihini kendine zikir edinmiştir.

Imam-ı AZAM Hz. Rabbım’ı (c.c.) doksan dokuz defa rüyamda gördüm. Nefsimden dedim ki eğer yüzüncü defa görürsem kıyamet gününde kulların azabından ne İle kurtulur diye soracağım. Yüzüncü defa Rabbım’ı (c.c.) gördüm ve kıyamet günü kulların azabından ne İle kurtulur dedim. Allah’u Teala: Kim ki sabah ve akşam na­mazlarından sonra Sübhanel ebediyyil ebed… okursa kıyamet gününde- azabımdan kurtulur. Buyurmuşlardır.

Bu tespihin yukarda belirtilen faziletinden başka fazileti çoktur.

Lakin şu kadar diyelim ki, bu tespih rızık ve maişet darlıklarında çok faydalıdır.
Çözülmeyen işlerde ve sıkıntıların dağılmasında etkilidir.

Önemli hacetlerde Pazartesi veya Cuma gecesi seherden önce Rızaellillah 4 rekat namaz kılıp bu tesbihi Esmaül Hüsnanın akbinde 313 defa okumak peşinden hacetini haktan talep etmek mücerreptir.

Günlük kendisine düzenli vird edinecek olanlara tavsiyemiz Her sabah namazının akabinde Rabbimizin kuranda bildirdiği bazı sureleri ki Fatiha Yasin ihlaslar (Kafirun ve İhlas) ve Efendimize (s.a.v) 21 salavat ve Rabbimizin Esmalarını okuyup peşinden bu zikri okusunlar. 3 ile 21 adet arası günlük okuyacaklara tavsiye edilmiştir.


Önemli hacetlerinde de yukarda verdiğim hacet şeklinin yanı sıra yine hacet esnasında namazdan sonra ve esmaül hüsnadan önce bir fatiha bir yasin 21 salavat peşinden esmalar ve bu tesbih okunursa aliyül ala olur.

Bu zikri okumaya devam edenlere inşallah rivayette vardır ki sekaratta İmamı azamın emanına girecektir.

Zaten verdiğimiz şekilde önce fatiha yasin ihlaslar efendimize (s.a.v) 21 salavat ve Esmaların okunması peşinden bu zikrin verilen adette okunması günlük iman kemalatına terakkide çok faydalıdır.

Hele Seyrde olan ehli tarıkın manevi tıkanıklıklarında bu tesbihi şiddetle tavsiye ederiz tenzih makamına ulaşmada çok bereketlidir.

“Subhâne’l-ebediyyi’l-ebed. Subhâne’l-vâhidi’l-ehad. Subhâne’l-ferdi’s-samed. Subhâne râfi’s-semâi bi-gayri amed. Subhâne men beseta’l-arda alâ mâin cemed. Subhâne men haleka’l-halka fe-ahsâhüm aded. Subhâne men kaseme’l-erzâka ve lem yense ehad. Subhânellezi lem yettehiz sâhibeten, vela veleden. Subhânellezi lem yelid ve lem yûled ve lem yeküllehû küfüven ehad. Subhâne men yerânî ve ya’rifü mekânî ve yerzukunî velâ yensânî… ”

Anlamı:
“Ebed ve ebedî olan Allah’ı tesbih (Bütün noksan sıfatlardan münezzehtir) ederim. Bir ve tek olan Allah’ı tesbih ederim. Tek ve herşey kendisine muhtaç olan Allah’ı tesbih ederim. Semayı direksiz (tutan)yükselten Allah’ı tesbih ederim. Yeryüzünü donmuş su üzerine yayan Allah’ı tesbih ederim. Mahlukatı yaratan ve onları çeşitlendiren Allah’ı tesbih ederim. Rızkı taksim eden, hiçbir canlıyı unutmayan Allah’ı tesbih ederim. Eş ve çocuk edinmeyen Allah’ı tesbih ederim. Doğurmamış, doğrulmamış ve hiçbir şey de kendisine denk olmayan Allah’ı tesbih ederim. Beni gören, yerimi bilen, beni rızıklandıran ve beni unutmayan Allah’ı tesbih ederim.”
dua

1 Yorumlar

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder
Daha yeni Daha eski