Evail-i Suver Duası ( Evliyaların Duası )

Arkadaşlar. Harflerin sırları ile ilgili araştırma yaparken tesadüf eseri bulduğum bir dua. Dua üzerine araştırmaya geçtiğimde içerisinde Elif-Lam-Mim gibi Allah' ın, peygamber efendimiz (s.a.v.) ve diğer peygamberlerimiz ile iletişiminde ve birçok mucizeyi çözen şifrelerinin olduğu tüm harflerinin yer aldığı bir dua. Hacet için okunduğundan bahsediliyor. Ve burada geçen harflerin üzerinde taşıyan kimsenin İş görüşmesi, ikna kabiliyeti, isteğini kabul ettirme hoş görünme ve iltifatlara nailolacağından bahsediliyor. Sizlerle paylaşmak istedim. Allah' ın (c.c.) izni ile inşallah faydasını görürsünüz. Bilen yada farklı faziletlerinden haberdar olan arkadaşlar hem hatam varsa düzeltsin hemde konuyu güncel tutsunlar. Harflerin hepsi olduğu için gerçekten fazilet ve mucizelerine inandığım bir dua.
Son olarak; Sabah ve Akşam 9 , 11 , 13 gibi vird edinilerek okunursa inşallah
etkisini görebileceğimizdende bahsedilmiş.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme bihakki elif-lam-mim ve elif-lam-mim ve elif-lam-mim-sad ve elif-lam-ra ve elif-lam-ra ve elif-lam-ra ve elif-lam-mim-ra ve elif-lam-ra ve elif-lam-ra ve kaf-ha-ya-ayn-sad ve ta-ha ve ta-sin-mim ve ta-sin ve ta-sin-mim ve elif-lam-mim ve elif-lam-mim ve elif-lam-mim ve elif-lam-mim ve elif-lam-mim ve ya-sin ve sad ve ha-mim ve ha-mim ve ha-mim-ayn-sin-kaf ve ha-mim ve ha-mim ve ha-mim ve ha-mim ve kaf ve nun ya hüve ya men hüve ya men la ilahe illa hüve. rabbiğfirli vensurni vahfizni va’sımni vehdini verşüdni ila sevaes sırati. vec’alniy mahbuben ve veciyhen fiddünya vel ahirati. vec’alni lil müttekiyne imama. allahümme esbil aleyye kenefe sitrike vahcübni an şirari halkıke ve hul beyni ve beynezzeraya vel belaya. ya kaf.ha.ya.ayn.sad ya ha.mim.ayin.sin.kaf. kezalike yuhi ileyke ve ilelleziyne min kablike allahül a’ziyzül hakiym. ha.mim (7) hummel emrü ve ca-en nasru fe a’leyna la yunsarun. e’uzü bi kelimat-illahit-tammati min şerri ma halaka ve zera-e ve bera-e. bismillahi hayrul esmai. bismillahi rabbül ardı ve rabbüs semai. bismillahilleziy la yedurru me’asmihi şey-ün fiyl ardı vela fis semai ve hüves semiy’ul aliym. allahümme kahhir men erade kahriy bi izzetike vaksim. daimi bi batşike ve huz hakki men zalemeni bi adlike ve-a’izni bi azametike ve kudretike an mekrihim ve keydihim ve sihrihim ve an ğadabike ve satvetike ve heybetike ve nikmetike fe-inne men setertehü fe hüve aminun mahfuzün. allahümme men erade aleyye su-en ferüdde aleyhi ve men rema-ni fe-ehlikhü men kadeni fekidhü vedfa’ anniy şerrehü va’sımni an mekarihid dünya vel ahirati. ya maniü ya dafiü ya hafiyzü ya asimü ya daimü ya bakiy ya kadiymü. selamün kavlen min rabbin rahiym (7) ve salla-allahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma’iyn . 
dua

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski