Kurban Bayramı Gecesi ve Günü Namazı

KURBAN BAYRAMI GECESİ NAMAZI
dua

Rivayet olunduğuna göre bu mübarek gecede iki rekat kılınır. Her rekatta on beş Fâtiha, on beş İh-

lâs, on beş Felak ve on beş Nâs Süresi okunur, selamdan sonra üç kere Ayete’l-Kürsî okunup on beş

defa istiğfar edilir. Sonra kişi dünya ve âhiret hayırlarından dilediği şeyleri ister(se duaların kabulu

kesin olan bayram gecesinde mutlaka hayırlı muratlarını elde eder). (Abdülkadir eI-Geylânî, el-Ğunye, 2/79)


KURBAN BAYRAMI GÜN U NAMAZLARI (24 eylül perşembe günü)


1) Rivayet olunduğu vechile; bayram namazından ve hutbesinden sonra) bir selamla dört rekat

namaz kılıp, birinci rekatta E'lâ (Sebbihisme Rabbike) Süresi, ikinci rekatta Şems Süresi, üçüncü

rekatta Duhâ Süresi, dördüncü rekatta ise İhlas Süresi okuyanın Allâh-u Te“âlâ elli senelik günahını

mahveder. (Muhammed ibni Hatîriddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:63)


2) Rivayet edildiği üzere; bayram namazından sonra evine girince iki rekat namaz kılar, her rekatta

Fâtiha’dan sonra üç kere Kevser Süresi okur, böyle yapan fakir bir kimse ise kurban kesmiş sevabı

kazanır, yok eğer zengin ise o zaman kurban keser ve akabinde:

“Şüphesiz namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allâh’a âittir.

Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. Ey Allâh!

Bu benim (cehennemden kurtuluş) fidyemdir, eti etime, kanı kanıma, kemiği kemiğime karşı

gelsin. İlâhî! Dostun İbrâhîm (Aleyhisselâmdan (kurbanını) kabul ettiğin gibi benden de kabul

eyle” diye dua eder. (Muhammed ibni Hatîriddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:63-64)

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski