Çalınan, Kaybolan Şeyi Rüyada Görmek

Eğer bir kimse bir şey kaybetmiş olsa ve ne olduğunu, kimin aldığını bilmese Pazartesi gecesi bu ism-i şerifi 121 defa okusa o kaybolan nesnesi niyetine.. Ve yatıp uyuşa; ruhanîler tarafından buna rüyasında yahut uyanıklığında bir belirti yahut haber verilir. Veya çalan kimsenin (rüyada hırsızı görmek için) suretini buna açıkça gösterirler

YÂ GAYYUMU FE LÂ YEFÜTÜ ŞEY’ÜN MİN İL-MİHÎ VELÂ YEUDÜHÜ

İlâhî isimlerden bir ism-i şerifde «El Kayyum» dur. Gökleri, yeri ve her şeyi yerli yerinde tutan demektir. Mânâsı: Ey vücudu zâtı hakıkıyesi ve kemâli sıfa-tiyesi ve efâliyesi ve evsafı zâtiyesi kendi zâtıyla kaim ve celâl zâtiyesi kaim bizzat olan Allahım! Bütün âlemler İçinde bütün mahlûkatın mesalihi sûrî’lerini ve umuru mânevilerini tedbir etmekde ününden bir şeyin zerresi fevt olmaz.


Eğer bir kimse rüyasında haber almak ister ise her türlü haberi almak
için En-am suresinin 103 numaralı ayetini 21 defa okur ise canlıdan veya
cansızdan rüya yolu ile haber alır..
{şemsül maarif}


Kim ki !

Bir şeyini eşyasını kaybeder, yada bir yakını kaçar gider, ve yahutta bir hayvanı kaybolursa. Veya iki kişi arası açıksa onların hayr üzere kavuşmasını isterSe;

Cuma günü sekiz rekat KUŞLUK namazı kılsın. Selamdan sonra kalkmadan 3 defa DUHA suresini okusun ve ardından aşağıdaki duayı yedi defa yapsın. Tez vakitte hayr ise yitiği bulunur kaçan ele geçer. Kavuşma oluşur. Biiznillah.æ.

“””Ya Cami’u’l-acaibi, Ya raddu külli gaibin, Ya Camiu’ş-şettati, Ya men mekalidü’l-umuri biyedihi ecmi’ ala dai’ii ev ecmi’ dAi’ (kayıp ismi) aleyhi la cami’u lehü illa ente.”””

Not: Eğer kavuşma manasında uygulamak isterseniz. (Kayıp ismi) olan yerde kavuşacak kişilerin ismini söyleyin.
Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeniDaha eski