Sadaka Vermek Rüyada Görmek İmam Nablusi

SADAKA VERMEK: Rüyada sadaka verdiğini gören, eğer alim ise, ilminden kazanır, eğer bir devlet adamı ise şan ve şerefi artar, tüccar ise ticareti çoğalır, sanatçı ise halk ondan fayda görür, fakir ise zengin olur.

dua

Kirmani'ye göre, rüyada sadaka verdiğini görmek, korku ve düşünceden kurtulmak, bela ve afetlerden emin olmak ile tabir olunur.


Rüyada sadaka verip bir fakiri sevindirdiğini gören, hasta ise iyileşir. Sıkıntısı varsa geçer. Tutuklu ise kurtulur. Eğer günahkar ise Allah Teala onu tövbe etmeye nail olur. Dinsiz ise İslamiyeti kabul eder. Sadaka verdiğini görmek her durumda mutluluk ve ikbale delalet eder. Herkese sadaka dağıttığını gören kimsenin malında bereket olur.


Rüyada sadaka, belaların define, hastaların iy ileşmesine, rızık ve bereket, nimete


delalet eder. Rüyasında ölmüş hay van, şarap ve çöp gibi sadaka olarak verilmesi caiz olmayan şeylerden birini sadaka verdiğini görmek, kendi malında ve başkasının malında, kendilerine kötülük getirecek bir iş yapmış olacağına işarettir. Çünkü fenalığa fenalık, günaha günah ile karşılık verildi.


Rüyasında helal ve iyi şeyi sadaka olarak verdiğini gören, eğer hayvan ticareti yap ıyorsa, o işinde bereket görür, eğer çiftçi ise ürününde bereket ve feyiz bulur. Sadaka vermek hayır ve berekettir. Tanınmış zenginlerden birine sadaka verdiğini görmek, o zenginin fakir olarak sadakaya muhtaç olacağına delalet eder. Fahişe bir kadına sadaka vermek tövbe etmesine; hırsıza sadaka vermek, hırsızlıktan vazgeçeceğine işarettir.


İbn-i Kesir'e göre; rüyada sadaka vermek, malını çoğaltmak, düşmanı çıldırtmaktır. Çünkü sadaka ile şeytan kahredildiği gibi, sadaka vermek rüyası da hay ır, bereket ve mal çokluğuna delalet eder.


Rüyada gizli sadaka veren, eğer asi ise, günahları bağışlanır. Bazen sadaka vermek ilim adamlarına ve büyüklere yaklaşmaya da delalet eder. Rüyada kendisinden sadaka istenilip verdiğini gören, alim ise halk ondan ilim öğrenir, devlet adamı ise sözü geçerli olur, tüccar ise halk ondan faydalanır. Sanatçı ise bir çok çırak yetiştirir. Rüyada bir yoksula yemek yedirmek korkudan emin olmaya, sıkıntıdan ve kederden kurtulmaya, bir dinsizi doyurmak düşmanını kuvvetlendirdiğine işarettir.


Rüyada sadaka verdiğini görmek bazen tesbih çekmeye, kabir ziyaretine ve Kur'an okumaya delalet eder.

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski