Rüyada Süt Görmek İmam Nablusi

Rüyada süt görmek, İslam fıtratına yorumlanır. Süt meşakkat çekilmeden elde edilen maldır. Yoğurt olmuş süt, ekşiliği ve yağı çıkmış olmasından dolayı haram maldır.

Gerek erkek ve gerek dişi bir kimsenin rüyada memesinde süt olduğunu görmesi, o kimsenin mal biriktirmesine yorumlanır.

Rüyada iki memesinden süt aktığını gören kimseye dünya yönelir ve talihi açılır.

Bir kimse rüyada çocuğuna içirmek için süt satın aldığını görse, o kimsenin çocuğunu kendi huy ve ahlakı gibi terbiye edeceğine yorumlanır. Bazı yorumcular rüyada bir kadının sütünü emdiğini gören kimse, mal ve kazanç elde eder dediler.

Süt sağmak, hiledir.

Süt, içen kimse için helal mal, ilim ve hikmettir. Sağılmış süt, mülk ve maldır.

Rüyada bir inek sağdığını ve sütünü içtiğini gören kimse, fakir ise zengin olur.

Metin Kutusu: Rüyada koyun sütü içtiğini gören kimse hayra, rahatlığa, sevinç ve ferahlığa erişir. Danyal Aley hisselama göre; süt, taze ve tatlı olursa malın çokluğuna ve

dindarlığa, ekşi ve bozuk olursa, noksanına delalet eder. Sütün taze peynir olduğunu ve onu yediğini gören, helal mala ve rızıka kavuşur. Bir kadının bir erkek üzerine süt dökmesi o adamın tutuklanacağına işarettir.

Bir hayvanı sağdığını ve memeden süt yerine kan çıktığını gören hükümetin emirlerine aykırı hareket eder. Eğer süt yerine zehir çıkarsa, haram mala işarettir. Yerden su gibi kaynadığını ve etrafa yayıldığını görmek, o yer halkına zulüm yap ılacağına işarettir. Kendi memesinden sütün su gibi aktığını görmek, hayır ve nimetin artmasına delalet eder.

Beygir sütü içtiğini görmek, hayra ve büyüklere yaklaşmaya; katır sütü içmek işlerinde zorluğa; deve sütü içmek, büyük kişilerden menfaat geleceğine; ceylan sütü içmek, rızk bolluğuna; keçi sütü içmek, karısından gelecek mala; kaplan sütü içmek, düşmana galebeye; fil sütü içmek, haram mala; manda sütü içmek, rızık bolluğuna ve mal çokluğuna; merkep sütü içmek, hastalığa ve iyileşmeye; ayı sütü içmek zarara, korkuya ve hüzüne; tavşan sütü içmek, akıl noksanlığına ve

ahmaklığa; bir rivayete göre haram mala veya musibete; tilki sütü içmek hileye delalet eder.

Bazılarına göre; süt emzirdiğini görmek kadın için hayır ve erkek için şerdir. Köpek sütü korkuya; bir rivayete göre şiddetli hastalığa; arslan sütü, büyük bir kişi tarafından şeref ve mala, düşmana üstün gelmeye ve maksadına ermeye; çakal sütü; akraba ile düşmanlık ve kavgaya; inek sütü, o yıl din ve dünyada hayır ve yükselişe; vahşi sığır sütü, hasta olup hemen iyileşmeye; kedi sütü, kavga ve düşmanlığa; bir rivayete göre zayıf düşmeye ve hastalığa; kurt sütü, korkuya, yahut elinden önemli bir fırsatın kaçmasına; koyun sütü, helal mala ve dinin kuvvetine; kuş sütü muradının tamamıyla olmasına delalet eder.
dua
Süt sağmak, hileye işarettir. Ağız sütü (hayvan doğurur doğurmaz sağılan süt) sıkıntıdan rızka, veya haram mala yorumlanır. Bir rivayete göre, hayırsız bir adamdan iyilik yapmasını istemektir.

Ekşimiş süt haram mal, yorgunluk, meşakkat ve kederle yorumlanır. Rüyasında halis sütü bırakıp bozuk süt içtiğini gören aşağı bir sınıfın geçim şartlarına razı olur. Haram yer ve bir rivayete göre dininden sapar. Bir arslan yavrusuna süt içirdiğini gören, hükümetten hayır ve menfaat elde eder.

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski