Ramazanın Sekiz Dokuz ve Onuncu Gece Kılınacak Namazlar

8 Ramazan Ayının Sekizinci Gecesi Kılınacak Namaz:

Hazreti Ali’den (r.a) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Bu gecede bir FATİHA SURESİ, birer defa da İHLAS,FELAK ve NAS SURELERİ’ni okuyarak iki rekat namaz kılan kimseye, yedi cehennem kapısı kapanıp sekiz cennet kapısı açılır.”

9 Ramazan Ayının Dokuzuncu Gecesi Kılınacak Namaz:

Hazreti İbn-i Mes’ud’dan (r.a) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Bir kimse, bu gecede bir FATİHA SURESİ, on İHLAS SURESİ ve beşer kere FELAK ve NAS SURELERİ ile on iki rekat namaz kılsa, on türlü haceti kabul olunur ve kıyamette yüzü ayın bedir hali gibi nurlanır.”

10 Ramazan Ayının Onuncu Gecesi Kılınacak Namaz:

Hazreti Ebu Hureyre’den (r.a) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Bir kişi, bu gecede dört rekat namaz kılsa, birinci rekatta bir FATİHA SURESİ, bir AYETEL KÜRSİ, ‘Şehidalahü ennehü’ (Al-i İmran Suresi, Ayet:18) ayeti ile DUHA SURESİ’ni, ikinci rekatta birer defa FATİHA, A’LA ve ĞAŞİYE, üçüncü rekatta birer defa FATİHA ve DUHA SURESİ’ni, dördüncü rekatta da FATİHA ile İNŞİRAH SURELERİ’ni birer kere okusa, Allahü Teala (c.c) o kulun namazını kabul edip ölüm meleğine emir verir ki:

‘Ben bu kulumu, benim şiddetimden ve azabımdan emin kıldım.’

(Eyyûb ibnü ‘Abdillâh, Fezâilü’ş-şühûr, Süleymâniye Kütüphânesi, Reşid Efendi, rakam:2038, sh:28-29)

 
dua

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski