Beş Tevhid Zikrinin Faziletleri ve Okunuşu

dua

Günahsız Ölmeye Vesile Olan Zikir

1) Lâ ilâhe illallâhu vahdehu ve Allahu ekber.
2) Lâ ilâhe illallâhu vahdeh
3) Lâ ilâhe illallâhu lâşerîke leh.
4) Lâ ilâhe illallâhu lehül'mülkü velehül'hamd.
5) Lâ ilâhe illallâhu ve la havle vela kuvvete illa billâh.

Bu hadisi şerifin müjdesi bir gün içinde kim bunu okursa veya bir gece içinde okursa yahut bir ayın içinde okursa veya okuduğu gün ölürse veya okuduğu gece,gece çıkmadan ölürse veya okuduğu ayın içinde ölürse günahları affedilmiş olarak ölür. Günahsız ölür.
(Hatib, Târihu Bağdad,no:597, 2-181, Nesâi es-Sünenü'l kübra, no:9773)


Hadis-i Şerifin ravisi Eğarr Ebu Muslim(radiyallahu anh) dedi ki:
"İşte her kim bu kelimeleri öleceği zaman söylerse (cehennem) ateş(i) ona dokunmaz."
(İbnu Mace, edeb:54,no:3794)

dua

dua
dua

1 Yorumlar

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder
Daha yeni Daha eski