Tur Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri

TUR süresini , üç kere hastaya okusalar, Allah’u teala sohbetini iade eder. Geçimsiz eşlere okusalar, karı- koca arasında ülfet ve muhabbet ihsan eder.

Kim Tûr sûresini okursa, Allahü teâlânın onu azâbından emîn kılması ve Cennet’te nîmetlendirmesi hak olur. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

1- Dargın kimselerin barışması için okunursa, Allah’u Teala’nın izniyle maksat hasıl olur.

2- Yolculukta bu sureyi okuyan kişi, tüm şerlerden kurtulur.

3- Bu sureyi okuyan, Hakk’a yaklaşır, dertlerden kurtulur.

4 – Hastaya her gün 3 kere okunursa, Allah’u Teala’nın izniyle şifa bulur.

5 – Haksız yere hapiste yatan kişi bu sureyi okumaya devam ederse, bi-iznillah oradan kurtulur.

Ümmii Seleme ve Mut’im b. Adiy, Resulullahm, Tur suresini akşam na­mazında okuduğunu rivayet etmişlerdir. Ümmii Seleme diyor ki:

“Ben, (Kabe’yi tavaf etmeden önce) Resulullaha, hastalığımdan şikayette bulundum. 0 da bana: “Sen, insanların arkasından, binmiş olarak tavaf et.” dedi. Ben de o şekilde tavaf ettim. O sırada Resulullah, Kabe’nin yanında namaz kılı­yor ve Tur suresini okuyordu. [3]

Cübeyr b. Mut’im diyor ki:

“Ben, Resulullahm, akşam namazında, Tur suresini okuduğunu işittim. Resulullah, Tur suresinin otuz beş ve otuz yedinci ayetlerine varınca neredeyse kalbim uçacaktı. [4]

[3] Buhari, K.Tcfsir el-Kur’an, Surc:52, bab: 1

[4] Bulıari, K.Tcfsir cl-Kur’an, Sure:52, bab: 1
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski