Hızır a.s Okuduğu Vird Zikirler ve Faziletleri

Bismillahirrahmanirrahiym

La ilahe illellahül hayyül kayyum

La ilahe illellahül bakıd deymum

La ilahe illellahü vahdehu la şerike leh

La ilahe illellahül evvelül ahir

La ilahe illellahüz zahirul batın

La ilahe illellahül azizül cebbar

La ilahe illellahül hakimül ğaffar

La ilahe illellahüs semiy’ul basiyr

La ilahe illellahül latiyfül habir

La ilahe illellahül ğafuruş şekur

La ilahe illellahül vehhabül kadir

La ilahe illellahül halimül alim

La ilahe illellahül cevadül kerim

La ilahe illellahül berrur rahiym

La ilahe illellahül azizül hakiym

La ilahe illellahül hafidur rafiu

La ilahe illellahül hafiyzul muğniy

La ilahe illellahül kerimül mu’tıy

La ilahe illellahül kaimüz zekiyy

La ilahe illellahül aliyyül behiyy

La ilahe illellahüş şehidür rakıyb

La ilahe illellahül karibül mucib

La ilahe illellahül fettahul aliym

La ilahe illellahül vekiylür razzak

La ilahe illellahül mütekebbirul halık

La ilahe illellahül evvelü min aded

La ilahe illellahül bakıy bi ğayrı meded

La ilahe illellahül vedudül meciyd

La ilahe illellahül mübdiül müiyd

La ilahe illellahül fe’alü lima yürid

La ilahe illellahül melikül varis

La ilahe illellahül bakıl bais

La ilahe illellahül bariul musavvir

La ilahe illellahül latiyful müdebbir

La ilahe illellahüs seyyidüd deyyan

La ilahe illellahül hannanül mennan

La ilahe illellahü zül fadli vel ıhsan

La ilahe illellahül hadil kaviyy

La ilahe illellahü zül ahdil vefiyy

La ilahe illellahül hakkul mübin

La ilahe illellahüt tevvabül müiyn

La ilahe illellahül kebiru zül in’amı vel ıhsani vel celal

La ilahe illellahü zül kerami vel ifdal

La ilahe illellahül ferdüs samed

La ilahe illellahül leyse lehu sahibeten ve la veleda

La ilahe illellahül basitul bediy’u

La ilahe illellahü zül hisabis seriy’ı

La ilahe illellahül vasiu zül ihsan

La ilahe illellahüs selamül mü’min

La ilahe illellahül kefiylül müheymin

La ilahe illallahül hakimül kerim

La ilahe illellahü rabbüs semavati vel erdı ve rabbül arşil azıym

Ve sallellahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmeıyn

Bi rahmetike ya erhamer rahımiy

Sırları:

1- Bu virde devam edenlerin Allah’ın izni ile zihni gücü ve anlayış kabiliyetleri artar.

2- Okumaya devam edenler Allahü Teala’nın birçok lütfuna nail olur.

3- Bu virde Allah Teala’nın bir çok ism-i şerifleri mevcuttur.Okuyanlar Allah Teala’nın tecellilerine mahzar olurlar.(M.Ahzab, Şazeli, 476)

4- Okuyanlar her muradlarına bi iznillah nail olurlar.Tecrübe olunmuştur.
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski