ALLAH (C.C) EL MÜNTEKİM ismi Sırrı ve Faziletleri

Ya Müntekim ismini okuyanlar düşmanlarının şerrinden korunurlar. Allah; okuyanın düşmanınına karşı intikamını alır. Hiç kimse Ya Müntekim ismini zikredene bir kötülük yapamaz.
Suçluların karşılığını veren, İntikam alan.

"Günahkârlardan dilediklerine cezasını veren."

Suçların karşılığını veren , Günahkarlara, adaletiyle, hakkettikleri cezayı veren. İntikam alan, günahkârları, adaletiyle yargılayarak lâyık oldukları cezaya çarptıran demektir.

Dilediğine ceza vermede şiddetli davranan; suçluları müstehak oldukları cezaya çaptıran. Acizlerin ve zayıfların alamadıkları intikamı, onların yerine zalimlerden, zorbalardan alan...

Cenab-ı Hak buyuruyor:
"Bu yüzden onlardan intikam aldık. Âyetlerimizi yalanlamaları ve onları umursamamaları sebebiyle kendilerini denizde boğduk." (Araf, 7:136)

"O, sana Kitab'ı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz, Allah'ın âyetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir." (Ali İmran, 3:4)

"Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız." (Duhan, 44:16)

" .... Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir." (Maide, 5:95)

Müntakım, isyan edenlerin belini büken, emir ve yasakları çiğneyenleri ve azgın tağutları türlü uyarılardan ve kendilerine süre tanıdıktan sonra şiddetli cezalarla cezalandırandır. O'nun intikamı, acilen cezalandırmaktan daha ağırdır. Çünkü acil ceza, kişinin daha fazla günah işlemesine mani olur. Bu da kendisinden şiddetli intikam alınmasını önler.

Allah'ın intikamı, insanlarınkinden dört yönüyle farklıdır. Allah'ın intikamı, bütün yalanlayanları ve şirk koşanları kapsayan genişliktedir. Başkası bu kadar geniş intikam gücüne sahip değildir. O'nun intikamı, kulun emir ve yasaklarına uymaması, kendisi ve Resulü'ne itaat etmemesi nedeniyledir.

İntikam alma gücünün sürekli olması. İntikamı hak eden hiçbir kul O'ndan kurtulamaz. O'nun intikam alması başkasının eziyet görmesine bağlı değildir. İntikam almak için başkalarının yardımına ihtiyacı yoktur.

Bu İsmi Bilmenin Faydaları:

Allah'ın intikamından korkmak ve O'na isyan etmekten kaçınmak. Kulun, düşmanlarından intikam alması caizdir. Haklı olarak intikam alması gerektiğinde kesinlikle Allah'ın beklediği sınırların dışına çıkmamalıdır. Eğer bunu Allah için ve İslam'ın gerektirdiği şekilde ilahi bir cezayı uygulamak için yapıyorsa, bu fiiline karşılık Allah'tan sevap da alır. Allah'ın azamet ve ululuğunu bilen O'nun intikamından çekinir. Her müslüman, Allah'tan başka gerçek intikam sahibi olmadığını bilmelidir.

BU İSMİ ŞERİFİN (Hassaları) ÖZELLİKLERİ:

1. EL-MÜNTEKİM isminin zikri 630 adettir. Zikir saati Merih, zikir günü Salı'dır. Sabah erken güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası okunabilir. Gece okumalarında gecenin tam yarısı okunur. Zulüm ve fenalıklardan korunmak isteyenlerin virdidir.

2. El-Müntekim ismi de, EL-KAHHAR" ve "EL-CEBBAR" isimleri gibi Allah (C.C)'ın kahredici isimlerindendir. Düşmanlardan intikam almak için üzerlerine okunur. Kahredici isimlerin başında gelen bir isimdir.

Havas alimleri bu ismin Hz.Azrail (a.s.)'in zikri olduğunu söylemişlerdir.

3. Her gün 630 defa "YA MÜNTAKİM" diye zikreden kimseye hiç bir düşmanı zarar veremez. Zarar vermek için uğraşanların kendileri zarara uğrarlar.

4. Kahır ve helaki hak etmiş bir kimseye 7 gece üst üste 3969 kere "YA MÜNTAKİM" okunsa ve sonunda; "Ya Rabbi, Ya Cebbar, Ya Müntekim! Sana sığınıyorum; falan kimseden hakkımı ve intikamımı al" diye Dua etse, Allah (C.C) o kişiden mazlumun intikamını alır, ahını yerde bırakmaz.

Evet, yaptığımız Duaya cevap veren Allah, bizim için gerekli görürse intikam alır ve mazlumun hakkını korur. Ancak bizim peygamberimiz (s.a.v) hemen hiç kimseden intikam alma yoluna gitmemiş ve beddua etmemiştir. Kendisini çok bunaltan ve kinlerini İslam dininin yayılmasını engelleyecek şekilde ilerletip savaşma ve öldürme şeklinde gösterenleri bile Allah'a havale etmiştir.

Doğup büyüdüğü şehri kendisine haram edip yurdundan yuvasından sürüp çıkaranları dahi bin defa eline fırsat geçtiği halde, alemlere Rahmet olarak gönderilen O Nebi (s.a.v) affetmeyi tercih edip intikam almayı düşünmemiştir. Eğer O (s.a.v), intikam almaya kalksaydı, o kadar çok sebebi vardı ki, kimse ona kalkıpta "Neden intikam aldın?" diyemezdi...

Bunların ötesinde beddua etseydi daha ağzından çıkar çıkmaz hiç şüphesiz Allah, onun düşmanlarını kahrederdi. Bu yüzden bizler de her önümüze gelene ah edip, beddua ederek intikam almaya kalkmamalı gerekirse en kötü durumda Allah'a havale etmeli, "Allah seni bildiği gibi yapsın" demeliyiz...
O (ALLAH C.C.) Her şeydir. Ama herşey O değildir !...
dua

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski