Bakara Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri

 Alî (Radıyallâhu Anh) şöyle anlatmıştır: Rasûlullâh ﷺ bana bir takım vasiyetlerde bulunmak üzere şöyle buyurdu:
Ey Ali! Sana bir takım tavsiyelerde bulunacağım. Onları iyi belle ki sen benim bu vasiyetimi muhafaza ettiğin müddetçe hayırda olmaya devam edersin.
16. Ey Ali! Bakara Suresi'ni oku, çünkü şüphesiz onu okumak büyük bir berekettir, onu (okumayıp) terk etmek ise büyük bir pişmanlık (sebebi olacak)tır.
Ayrıca o (Bakara Suresi) var ya, sihirbazlar on(u okuyana zarar ulaştırmay)a güç yetiremezler.
Ey Ali! Benim bu vasiyet(ler)imi iyi muhafaza et, şüphesiz ki sen hak üzeresin, hak (daima) seninle beraberdir. [el-Fütûhatü'l-Mekkiyye, Muhyiddîn ibni Arabî]

BAKARA sûresini okuyan kimseye, aslâ şeamet, büyü ve sihir tesir etmez, Hak celle ve âlâ kendisini bunlardan muhafaza buyurur.

Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:

“Kur’ân-ı Kerîm’i okumaya devam ediniz. Çünkü Kur-’ân-ı Kerîm, kıyamet günü okuyuculanna şefaatçi olarak gelecektir. Ay gibi parlak ve nûrlu Bekara ve Al-i İmrân sûrelerini okumaya devam ediniz. Çünkü bu iki sûre, kıyâ-met gününde iki bulut kümesi veya iki gölgeleyici veya gökyüzünde kanatlarım açmış saf saf iki alay kuş gibi gelecekler ve kendilerini okuyan kişileri harâretten, ateşten koruyacaklar, şefaat edeceklerdir.”

“Bakara sûresini okumaya devam ediniz. Çünkü onu belleyip öğrenmek büyük bir berekettir, onu terketmek yani öğrenmemek ise büyük bir ziyandır.”

“Her şeyin bir zirvesi vardır; Kur’ân-ı Kerîm’in zirvesi de Bakara sûresidir. Bu sûrenin her âyeti ile seksen melek inmiştir.”

“Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Muhakkak ki, içinde Bakara sûresi okunan evden şeytan kaçar.”

“Kim herhangi bir gecede Bakara sûresini okursa, o sayede kendisine cennette tâc giydirilir.”

“Allahü teâlânm îsm-i a’zamı şu iki âyettir. Bakara sûresi 163. âyeti ile Âl-i İmrân sûresinin başıdır.”

“Her kim Bekara ve Âl-i İmrân sûrelerini gündüzleri okursa akşama kadar münâfıklıktan berî olur. Her kim bu sûrelerin her ikisini geceleri okursa, sabaha kadar münâfıklıktan beri olur.” :

Hazret-i Ömer buyurdu ki:

“Bakara ve Âl-i İmrân sûrelerini geceleri okuyan kimseye, bütün gece ibâdetle meşgul olmuş gibi sevab veriliri Abdullah ibni Mes’ûd, buyurdu ki:

“Evde, Bakara sûresinin başından beş âyet okunduğu gece, şeytan o eve giremez.”

Seyyid Alizâde buyurdu ki:

“Hatim indirirken, Felak, Nâs sûrelerini okuduktan sonra, hemen Fâtiha ve Bakara sûresinin başından beş âyet okumak çok sevâbdır.”

1 – Her kim Bakara suresinin 1-5. ayetlerini temiz bir kağıda yazıp, zemzem suyu dolu kabın içerisinde bekletir, sabah aç karnına içerse, ezberleme kabiliyeti yükselir.

2 – Tehlike anında ve Duaların kabulü için Bakara Suresi okunur. Aynı zamanda ruhi bunalıma karşı üç defa okunur.

3 – Her kim uyuyacağı zaman Bakara suresinin 163-164. ayetlerini okursa, Allah’u Teala o kişiye Kuran’dan ezberlemiş olduklarını unutturmaz.

4 – Tarla ve Mahsulünün bereketlenmesini isteyen kişi, Bakara suresinin 126. ayetinde geçen İbrahim (Aleyhisselam)’ın da yaptığı duayı yapmasının çok büyük faydası vardır.

5 – Dünya ve ahirette her bakımdan mutlu olmak isteyen kişi Bakara Suresinin 201. ayetini okumaya devam etmelidir. (Rabbena Duası – Bakara Suresi 201 ve İbrahim Suresi 41)

6 – Âyete’l Kürsî’yi (255’nci ayet) okumak çok faziletlidir.

dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski