Üzerindeki Büyüleri Çözmek İçin

SABAH
- 100 defa “ Esteğfirullâh ”
- 114 defa “ Eûzü billâhimineşşeydânirracîm. Bismillâhirraĥmânirraĥîm ”
- 101 defa “ Lâ ilâhe illallâhü vaĥdehû lâ şerîkeleh. Lehül mülkü velehül ĥamdü ve hüve álâ külli şey in gadîr”
- 111 defa “Sübĥânellâhi vel ĥamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber”
- 99 defa “Lâ ĥavle velâ guvvete illâ billâhil áliyyil ázîm”
- 41 defa “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.”
- 41 defa “Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.”

AKŞAM
Bir bardak suya (nane şerbetli olursa daha iyi olur)
- 3 defa Ayetel Kursi
- 1 defa Amenerrasulü
- 3 defa Hüvellâhüllezi (Haşr suresinin son ayeti)
- 11 defa İhlâs suresi
- 3 defa Felak suresi
- 3 defa Nas suresi
- 7 defa Fatiha suresi
- 1 defa Elif Lâm Mîm (Bakara suresinin ilk 5 ayeti)
Okunur ve 7 yudumda içilir. Ardından
- 3 defa “Eşhedü ellâ ilâhe illallâh. Ve eşhedü enne Muhammeden ábdühû ve rasulüh”
- 11 defa “La ilâhe illallâh. Muhammedur Rasûlüllâh”
- 3 defa “Lâ ĥavle velâ guvvete illâ billâhil áliyyil ázîm”
- 3 defa “Cezallâhü ánnâ Muĥammeden mâ hüve ehlüh”
- 11 defa “Ya Allah”
- 11 defa “Yâ bâkî entel bâkî”
- 11 defa “Yâ mâlikel mülk yâ zülcelâli vel ikrâm”
dua

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski