Tılsım Nedir ? Tılsım Büyümüdür ?

Tılsımın Lüğat manası; Herkesin bilip çözemeyeceği gizli şey,olarak açıklanmıştır.

 Eski elyazma Eserleri incelediğimizde bu Tılsımları çözmek gerçekten çok zordur.Çünkü bu Tılsımların hangi dil in alfabesi  ni kullanarak yazıldığını,ve sadece o alfabeye bağlı kalınmayıp,çeşitli alfabeleride karma şekliyle oluşturulduklarını görürüz.Mesela tılsımı oluşturan harflerin biri yada rakamı Süryanice ise diğeri İbrani ce olarak yazmışlardır.Bu harfleri çözmek kolay olabilir ama ne maksatla yazıldığı konusu zor olan kısmıdır.Ayrıca Tılsımlar da Cin lerden mi,Şeytan dan mı yahut Melek ler den mi yardım istediği bilinmesi gereken bir şeydir.

TILSIM BÜYÜMÜDÜR ? :

İlk olarak Tılsımın ne için yapıldığı önemlidir.Meselâ:

Cinlerin kötülüklerinden, zararlarından korunmak için,Kişiye yapılmış bir Büyü yü iptal için...v.s gibi şeyler sebebiyleyse ve o Tılsımda Şeytan lardan meded umulmuyorsa, Yüce Allah ın İsimlerine ve Yüce Zât ına bir hakâret içermiyorsa Büyü Olmaz.

 Tılsımların bu yönlerinide anlamak uzmanlık gerektiren bir alan olduğunuda göz önüne alırsak,İçeriğini bilmediğimiz tılsımlar dan uzak durmak en doğru olanıdır!
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeniDaha eski