Okuma süresi:

Recep Ayında Gusül Abdesti Almanın Faziletleri

Receb Ayında Gusl:"Her kim Recebin başında, ortasında ve sonunda yıkanırsa, anasının kendisini doğurduğu gündeki
gibi günahlarından çıkar" Hadis'i Şerif, Safûri, Nüzhetü'l mecalis,1/139