Münafıkların Kılamadığı Namaz Recep Ayı Namazları

Selman (R.A.)'dan rivayete göre, receb hilali belirdiğinde, Nebi ( S.A.V.) ona şöyle buyurdu.

"Ey Selman! Herhangi bir imamlı kadın veya erkek bu ayda otuz rekat kılar; Her Rekatta, bir kere Fatiha, üçer kere de İhlas ve Kafirun Surelerini okursa, mutlaka Allah-u Teala ondan günahlarını siler, ayın tamamını oruç tutmuş gibi kendisine ecir verir, gelecek seneye kadar (devamlı) namaz kılanlardan (sayılmış) olur.

Kendisi için her gün, Bedir şehidlerinden bir şehid ameli yükseltilir. Her günün orucuna mukabil onun için , bir senelik ibadet yazılır. Onun için bin derece yükseltilir.

Eğer ayın tümünü tutup bu namazı da kılarsa, Allah-u Teala onu ateşten kurtarır, cenneti kendisine vacip kılar ve Allah-u Teala'nın (manevi) civarında (makbullerden) olur.

Cibril bana bunu bildirdi ve: Ya Muhammed! bu (Namaz) sizinle, müşrik ve munafıklar arasında bir alamettir, çünkü münafıklar bunu kılamazlar' dedi."

Bunun Üzerine Selman (R.A.) bu namazı nasıl ve nezaman kılacağını sorunca

Rasulüllah (S.A.V.) şöyle buyurdu.

Receb ayı ilk on gün (1-10 günler) kılınacak namaz ve duası

"Ey Selman! Ayın başında on rekat kılıp; her rekatta bir Fatiha, üç kere de İhlas ve Kafirun Surelerini okursun. (son) selamını verince, ellerini kaldırıp :

Receb ilk on gün kılınacak olan 10 rekat namazın arapça duası

dua
" Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, tektir, hiçbir ortağı yoktur. Mülk O'na aittir, hamd O'na mahsustur, diriltir ve öldürür, Kendisi ise daima diridir, hiç ölmez.

Bütün hayırlar, O'nun (Kudret) elindedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ey Allah'ım! Senin verdiğine hiç bir engel yoktur, engellediğini de verecek biri yoktur. Zenginlik sahibine, serveti sana karşı yaramaz! dersin.

Sonra ellerini yüzüne sür.

Receb ayı ikinci on gün (11-20 günler) kılınacak namaz ve duası

Ayın ortasında da on rekat kılıp; her rekatta bir Fatiha, üç kere de İhlas ve Kafirun Surelerini okursun. (son) selamı verince, ellerini kaldırıp:

Receb ikinci on gün kılınacak olan 10 rekat namazın arapça duası

dua

Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, tektir, hiçbir ortağı yoktur. Mülk O'na aittir, hamd O'na mahsustur, diriltir ve öldürür, Kendisi ise daima diridir, hiç ölmez.

Bütün hayırlar, O'nun (Kudret) elindedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. O Vahid, Ehad, Samed, bir ve tek ilahtır, eş ve çocuk edinmemiştir" de, sonrasında ellerinle yüzünün üstünü meshet.

Receb ayı son on gün (21-30 günler) kılınacak namaz ve duası

Ayın Sonunda da on rekat kılıp; her rekatta bir Fatiha, üç kere de İhlas ve Kafirun Surelerini okursun. (son) selamı verince, ellerini kaldırıp:

Receb son on gün kılınacak olan 10 rekat namazın arapça duası

dua


"" Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O, tektir, hiçbir ortağı yoktur. Mülk O'na aittir, hamd O'na mahsustur, diriltir ve öldürür, Kendisi ise daima diridir, hiç ölmez.

Bütün hayırlar, O'nun (Kudret) elindedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Allah-u Teala Efendimiz Muhammed (S.A.V)'e ve temiz Ehl-i Beyt-ine salat etsin.

O çok yüce ve pek büyük Allah-u Teala'nın yardımı olmadan ( hiçbir şeye) güç ve kuvvet yoktur"de ve dileğini iste, duan kabul edilir.

Allah-u Teala seninle cehennem arasına, her birinin mesafesi gökle yer arası kadar geniş olan yetmiş hendek koyar ve her rekata mukabil sana bir milyon rekat yazar, ayrıca sana ateşten berat ve sırattan geçiş izni verir"

Selman (R.A.) şöyle anlattı:

"Nebi (S.A.V.) bu hadisi bitirince, duyduğum bu kadar fazla mükafattan dolayı Allah-u Teala'ya şükür için, ağlayarak secdeye kapandım."

Receb Ayında Kılınan Otuz Rekat Namaz Hakkında

Receb’in; 1’i ile 10’u arasında, 11’i ile 20’si arasında ve 21’i ile 30’u arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak 10’ar rek’at Hâcet namazı vardır.

Bunların her üçünün de kılınış şekli aynıdır.

Yalnızca namazların sonlarında okunacak duâlarda fark vardır.

Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat, cuma ve pazartesi
gecelerinde ve bilhassa teheccüd vaktinde kılınması efdaldir.

Bu namaz, mü’min ile münâfığı ayırır.

Bu 30 rek’at namazı kılanlar, hidâyete ererler. Münâfıklar bu namazı kılamazlar.

Bu namazı kılanın kalbi ölmez.

Bu 30 rek’at namaz Rasûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) berberi, Selmân-ı Pâk (r.a.) Hazretleri tarafından rivâyet edilmiştir.

Receb Ayında Kılınan Otuz Rekat Namazın Kılınış Şekli

Hâcet namazına şu niyetle başlanılabilir:

“Yâ Rabbî, beni, teşrifleriyle dünyâyı nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recebi şerîf hürmetine, feyz-i ilâhine, afv-ı ilâhine, rızâ-i ilâhine nâil eyle. Âbid, zâhid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyle. Rızâ-i şerîfin için, Allâhü Ekber.”

Her rek’atte 1 Fâtiha, 3 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn, 3 İhlâs-ı şerif okuyup, 2 rek’atte bir selâm verilir.

Böylece 10 rek’at tamamlanır.

Recep ayına ait daha bir çok hadisler onemli konular Cübbeli Ahmet Hocamızın Receb-i Şerif Risalesinde bulunmaktadır.
(Ab­dülkādir el-Gey­lâ­nî el-Ğun­ye, 1/329-330; Sa­fû­rî, Nüz­he­tü­’l-me­câ­lis, 1/141)

4 Yorumlar

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

 1. Neden kaynak vermemiş siniz eyer uydurma hadis ise hesabını ALLÂH CC ye nasıl verirsiniz .

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kaynak zaten Cübbeli Ahmet Hocamızın Receb-i Şerif Risalesinde bulunmaktadır diye not düşmüşüz, ama ektra olarak direk kitap olarakta Ab­dülkādir el-Gey­lâ­nî hz. nin eseri olduğu belirtilmiştir.

   Sil
 2. Niyet ettim Allah cc rızası için recep ayının ilk on gününü namazı kılmaya

  YanıtlaSil
Yorum Gönder
Daha yeni Daha eski