İmam Şafi Hz. Hacet Namazı Sırrı ve Faziletleri

İmam-ı Şâfii buyuruyor ki:

" Öyle bir hacet namazı vardır ki, diğerlerinden bin kat daha tesirli ve faziletlidir. Onu bana Hızır (a.s) öğretmiştir:
dua

İki rekatlık namazın ilk rekatında Fatiha'dan sonra 10 defa Kâfirûn Suresi, ikinci rekatında da Fatiha'dan sonra 11 defa İhlas suresi okunur. Selamdan sonra secdeye gidilir. Secde esnasında Hz. Peygamber'e (s.a.v) 11 defa salat ü selam getirilir. 10 defa da

Sübhânellâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym. denir. Hemen ardından 10 defa

Rabbenâ âtinâ fid dünyâ haseneten ve fil âhıratî haseneten ve kınâ azâben nâr. diye dua edilir ve ne murad ediliyorsa Allah Teala'dan niyaz edilir."


Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski