Adiyat Suresinin Sırrı Havası ve Faziletleri

ADİYAT süresini okumaya devam eden kimse, isabet-i ayndan yani şer nazardan emin olur.
Ebû Ubeyd’in Fezâ’il’inde el-Hasan’dan yaptığı rivayete göre, Resû­lüllah (asm) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

«İzâ zülzilet sûresi, Kur’ân’ın yarısına ve ve’l-âdiyat sûresi de (diğer) yarısına denktir.» (Şevkanî, Fethülkadîr: 5/481)

Diğer yandan Muhammed b. Nâsır’ın Atâ b. Ebî Rebah (ra) den merfuân yaptığı rivayette, İbn Abbas’ın (ra) şöyle dediği nakledilmiştir:

«İzâ zülzile sûresi Kur’ân’ın yarısına; ve’l-âdiyat sûresi de Kur’ân’ın yarısına, kul huvallah sûresi de Kur’ân’ın üçte birine muâdil (eşdeğerde)dir.» (Şevkani, Fethü’l-kadir: 5/481.)

Adiyat Sûresini bir kere okumak, Kur’ânın yansını okumuş gibi sevab almaya sebeb olur. (Hadis-i Şerif).

Adiyat, sûresini üç kere okuyan kimse, kendisini nazar değmesinden korumuş olur. Çünkü nazar vardır ve haktır. Nazardan korunmak için bir çok sûre ve duâlar vardır. Âdiyat sûresi de nazar için okunan sûrelerdendir. Âyetel Kürsi, Fâtiha sûresi, Felak ve Nâs sûreleri de nazar için okunan sûrelerdendir. Uykusunda korkan kişi, yatmadan önce 7 kere okumalıdır. Bu sureyi yazıp da üzerinde taşıyan kimse, korkularından emin olur ve kendisine rızık kapıları açılır.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Adiyat suresini okursa, kendisine Müzdelife’de sabahlayan ve orada bulunan topluluğa şahid olan kişilerin sayısınca on hasene verilir.”

ADİYAT SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?
Hafız Bezzar, İbn Ebî Hatim ve Hâkim’in İbn Abbas (ra)dan yaptığı rivayete göre, Resûlüllah (asm) Efendimiz bir kaç atlıyı bir yana göndermiş bulunuyordu. Aradan bir ay geçmesine rağmen onlardan bir haber gel­medi. Bunun üzerine Âdiyat Sûresi indi. (Süyûti, Esbabu Nüzûli’l-Kur’ân: 122)

Müfessir Kurtubî’nin tesbitine göre: Resûlüllah (asm) Efendimiz, Be­ni Kinâne Kabilesine bir süvari müfrezesi gönderdi. Ancak aradan hayli zaman geçmesine rağmen onlardan bir haber çıkmadı. Müfrezenin ba­şında ise, Ansar’dan Münzir b. Amr bulunuyordu ki, bu zat nakiplerden biri idi. Münafıklar, gönderilen bu müfrezenin öldürüldüklerini iddia edip et­rafa yaymaya ve kargaşa çıkartmaya başladılar. Bunun üzerine müfreze­nin Allah yolunda selâmette olduğunu belirtir anlamda Âdiyat Sûresi in­dirildi. (Tefsir-i Kurtubi: 20/155.)dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski