ALLAHDAN RAHMET VE CENNETTEN YER İSTEME DUASI

ALLAHDAN RAHMET VE CENNETTEN YER İSTEME DUASI
Allâhumme lenâ velûguz ibnulkiyye indeke beyten fîl cenneti ve edhilnâ fî rahmetike ve âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi.

Manası:
Rabbim! Bize katında, cennette bir ev yap ve bizi rahmetinin içine al (dahil et). Bize Senin katından bir rahmet ver.
islam