Her Derde Deva İsmi Azam Duası

 Hangi sıkıntılı kimse,bu duayı okusa,mutlaka Allahu Teala onun sıkıntısını açar.Hanği dertli okusa kesinlikle Allah onun derdini giderir.(Hz.Ali Efendimiz)Dua şöyle; ÜÇ KERE OKUNUR.
    Allahümme inniy eselüke  ya âlimel hafiyyeh,ve yâ menissemâü bi kudratihi mebniyyeh, ve yâ menilearzu bi ızzetihi medhıyyeh,ve yâ menişşemsü velkameru bi nûrı celâlihi müşrıkatün ve mudıyyeh,ve yâ mukbilen alâ külli nefsin mü'minetin zekiyyeh,ve yâ müsekkine ru'bil hâifiyne ve ehlil tekıyyeh,yâ men havâicül halkı ındehu makzıyyeh,yâ men necüy yûsufe min rıkkıl ubûdiyyeh,yâ     men leyse lehü bevvâbün yünâdâ ve lâ sâhıbün yüğşâ,ve lâ veziyrun yu'tâ,ve lâ gayruhü rabbün yüd'â,ve lâ yezdâdü alâ kesratil havâici illâ keramen ve cûdâ,ve salli alâ muhammedin ve âlihî ve eatıniy süâliy inneke alâ külli şeyin kadiyr.
MANASI:
Ey tüm gizlileri bilen
Ey gökler kudretiylebina edilen!
Ey yerler izzetiyle döşenen!
Ey celalinin nuruyla,güneş ve ay parlayıp aydınlanan!
Ey her imanlı tertemiz ruha yönelen!
Ey korkanların ve sakınanların tüm korkularını dindiren!
Ey tüm yaratıkların istekleri kendi katında görülen!Ey Yusuf'u kölelik rıkkıyetinden(boyunduruğundan)kurtaran!

Ey çağrılacak kapıcısı,etkilenerek devreye sokulacak arkadaşı,
(rüşvet)verilecek veziri olmayan,kendisinden başka Rab bulunmayan ve isteklerin çokluğuna karşı,iyilik ve cömertliğinden başka bir şeyi artmayan Allah 'ım!Muhammede ve Ehli Beytine salât eyle ve bana muradımı ihsan eyle.Şüphesiz ki sen her şeye karşı hakkıyla gücü yetensin.
BU DUAYA SARILIN?ÇÜNKÜ O! ARŞ HAZİNELERİNDEN BİR HAZİNEDİR!(Hz.Ali(kuddusu  sırruh)KAYNAK:Cübbeli Ahmet Hoca Recebi Şerif Risalesi Not:Şapkası olan harfler uzatılır.
Rüya