RECEB AYININ HER ON GÜNÜN ZİKRİ

RECEB-İ ŞERİF DUALARI

İlk 10 Gün Subhânallâhil Hayyil Kayyûm

İkinci 10 Gün Subhanallâhil Ehadis Samed

Son 10 Gün Subhânallâhir
Râuf


Receb, Allah-u Te'ala'nın ayı olduğundan onda Allah-u Te'ala'nın adı çok anılmalıdır.
Zira Allah-u Te'ala'nın ayına en çok yakışan zikir Allah-u Te'ala'nın adıdır. Bu yüzden tesbih ve tehlille çok meşgul olunmalıdır.
Hadis-i Şerif :
Enes İbni Malik ( Radiyallahu Anh )'ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte Rasulüllah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) şöyle buyurmuştur.
"Her kim ( receb ayında ) bir kere tesbih yohut bir defa tehlil (kelime-i tevhid zikrin)de bulunursa, Allah onu, Allah'ı çok zikreden erkeklerle çok zikreden kadınlardan yazar."
ikinci hadisi şerif :
Nebi ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den şöyle rivayet edilmiştir.

"Her kim, recebin ilk onunun her günü yüz kere:
recep ayı ilk on gün zikri arapça
"سُبْحَانَ الْحَيِّ الْقَيُّو مِ"
"Hayy ve Kayyum (gerçekte tek diri ve her şeyin yegane yöneticisi) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!",

İkinci onun her günü yüzkere :

recep ayı ikinci on gün zikri arapça
"سُبْحَانَ اللهِ الْأَ حَدِ الصَمَدِ"

" Ehad ve Samed ( tek ve ulu ) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!",


Üçüncü onun her gününde de, yüz kere:

recep ayı son on gün zikri arapça
"عسُبْحَانَ اللهِ الرَّ ءُوفِ"

"Rauf ( Yaratıklarını çokça esirgeyici ) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!" derse, ona verilecek sevabı hiçbir vasfedici tarif edemez."