Recep Ayı İstif­tah Gecesi Namazı

Muhammed ibni Hatîrüddîn Hazretleri’nin nakline göre; recebin on beşinci gecesi beş selamla on rekat kılınır, her rekatta Fâtiha’dan sonra otuz kere İhlas Sûresi okunur, namaz bitince yüz kere: ‘Estağfirullâh’ denilerek Allâh-u Teâlâ’dan mağfiret talep edilir. (İstiftah; Başlamak, açmak, fethetmek gibi anlamlara geliyor. 
 (Muhammed ibni Hatîrüddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:57)

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski