Amelde Gevşeklik Edenlerin Başına Gelecekler

Sen, İzzet ve Celal sahibi Hakk’a kullukta gevşekliğe ve tembelliğe dönme. Zira böyle bir durumda Allah seni bir cezaya müptela kılar. Resûlullah (sav) kendisinden rivayet edilen bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar:

“Kul amelde kusur etti ve ameli azalttı mı, İzzet ve Celal sahibi Allah onu hüzün ve tasaya müptela kılar.”

Allah onu kendi kısmetinde bulunmayan rızkın tasasına müptela eder. Aile ve evlad tasasına ve ezasına müptela eder. Geçimde kazanç noksanlığına müptela eder. Çocuklarının âsiliği ve zevcesinin kendisine soğuk durmasıyla hüzne ve tasaya müptela eder. Sözün kısası, her nereye yönelse, sırf İzzet ve Celal sahibi Hakk’a olan kulluğunu gevşettiği ve O’ndan gafil olup dünya ve insanlarla alakalandığı için, bütün bunlar kendisine birer ceza haline gelir. İzzet ve Celal sahibi Allah şöyle buyurur:

“Eğer şükreder, iman ederseniz Allah sizi neden azaba uğratsın?” (Nisa Suresi, ayet 147)

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (ks)


Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski