1000 Tane Dilek ve İsteğinin Olması İçin Hacet Namazı

"1 Hacet Namazı 1000 Haceti Görür"

Muhammed ibni Deresteveyh (Rahimehullâh)ın şöyle anlatmıştır: “İmâm-ı Şâfi‛î (Rahimehullâh)ın kitabında kendi hattıyla yazmış olduğu ‘Salâtu’l-hâce li elfi hâce (bin isteğin gerçekleşmesi için kılınacak bir hâcet namazı)’ diye bir namazın tarifini gördüm ki orada şöyle yazıyordu: ‘Bu namazı Hızır (Aleyhisselâm) bazı kullara öğretmiştir.

Bu namaz ilk rekatında Fâtihâ Sûresi’nden sonra on kere Kâfirûn Sûresi, ikinci rekatında da Fâtihâ Sûresi’nden sonra on kere İhlas Sûresi okunarak kılınır. 

Bu namazı kılan kişi selam verdikten sonra secdeye varır ve on kere Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e Salevât-ı Şerîfe getirir, 
"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim."

ardından on kere: 
"Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîym." tesbihini zikreder, 

sonra da on kere: 
"Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr." 
okur ve bu zikirlerden sonra yine secdedeyken isteklerini Allâh-u Te‛âlâ’ya arz ederse biiznillâhi Te‛âlâ istekleri gerçekleşir.’

” Ebu’l-Kāsım el-Hakîm (Rahimehullâh) şöyle anlatmıştır: “Ben bu namazı öğrenmem için âbidlerden bir zâtın yanına gönderildim, o zat bana bu namazı öğretti. Ben de bu namazı anlatıldığı şekilde kıldım ve ardından Allâh-u Te‛âlâ’dan hikmet talebinde bulundum. Allâh-u Te‛âlâ bana sadece hikmet vermekle kalmadı bin tane isteğimi de gerçekleştirdi.
 Her kim bu namazı kılmak isterse cuma gecesi gusül abdesti alıp, temiz elbiseler giyerek imsaktan önce bu namazı kılıp isteklerini Allâh-u Te‛âlâ’ya arz etsin. Eğer böyle yaparsa biiznillâhi Te‛âlâ duaları kabul edilir.”

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski