Ehli Sünnete Göre İman Esasları

Sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyurdu: “İslam camiasından (cemaatinden) bir karış ayrılan, İslam halkasını boynundan çıkarmıştır. Bir insanın “ehl-i sünnet ve’l-cemaat”den olabilmesi için şu sayılan esasları kabullenmesi gerekir.

 1. Bir kişinin kendi imanında şüphesi olmamalıdır. İnşâ’Allâh mü’minim gibi şekke şüpheye sebebiyet veren ifadelerden kaçınmalıdır.
 2. Salih ve günahkar ayrımı yapmaksızın her müslümanın arkasında namaz kılınır.
 3. Günahkar mümine günahı helal addetmedikçe kafir denilemez.
 4. Kıble mensubu küçük büyük her müslümanın cenaze namazının kılınması lazımdır.
 5. Hayır ve şer Allah Celle Celalühünün takdiriyle meydana gelir.
 6. Haksız yere hiçbir müslümana silahla saldırılmaz.
 7. Hazerde ve seferde mestler üzerine mesh etmek meşrudur.
 8. Sultan tarafından vazifelendirilen her idarecinin arkasında bayram ve cuma namazlarını kılmak haktır.
 9. İman Allah Celle Celalühünün bir bağışıdır diye itikad edilmelidir.
 10. Kulların yaptıkları işler Allah Celle Celalühünün yaratmasıyla olur.
 11. Kabir azabı haktır.
 12. Allah Celle Celalühünün sözleri mahluk (yaradılmış) değildir diye inanmak.
 13. Kabre konanın, Münker ve Nekir melekleri tarafından sorguya çekileceği hak ve doğrudur.
 14. Dirilerin dua ve sadakaları ölülere fayda verir.
 15. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem)in şefaati haktır.
 16. Mi’rac hadisesinde aleyhisselatü vesselam Efendimiz Gökler ötesi aleme hem ruh hem cesedle çıkmıştır.
 17. Kıyamet günü amel defterlerinin okunacağı haktır.
 18. Hesab, Mizan, Sırat haktır.
 19. Cennet ve cehennem şu anda yaradılmışlardır, asla yok olmayacaklardır.
 20. Kıyamet günü Allah Celle Celalühü kullarını vasıtasız sorguya çekecektir.
 21. Ashab-ı Kirah (radıyallahü anhüm ecmain)’den on zat dünyada iken cennetle müjdelendi.
 22. Peygamberler (aleyhissalavatü ecmain)’den sonra en üstün insan ve veli Hazreti Ebu Bekir (radıyallahü anh)’dır.
 23. Hazreti Ebu Bekir (radıyallahü anh)’dan sonra insanların ve velilerin en üstünü sırasıyla Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali (radıyallahü anhüm) hazeratıdır.
 24. Ashab-ı Kiram (radıyallahü anhüm ecmain) aleyhinde bulunmak, gıybetlerini yapmak caiz değildir.
 25. İnsanlarınkine benzememekle birlikte Allah Celle Celalühü kötü işlere gazab eder, iyi davranışlardan hoşnut ve razı olur.
 26. Mahiyeti kavranmaksızın Allah Celle Celalühünün cennette görüleceği gerçektir.
 27. Peygamberlerin (aleyhissalvatü ecmain) mertebeleri velilerin derecelerinden daha üstün ve yüksektir.
 28. Evliyaların kerametleri inkar edilemez.
 29. Allah Celle Celalühü neyi irade ederse ona hükmeder. İşlediğinden sorumlu değildir. Adaletiyle saidi şaki fazlu keremiyle şakiyi said yapar.
 30. Kafirlerin akılları peygamberlerin ve müminlerin akıllarından geridir.
 31. Halk hikmetini kavrasın veya kavramasın hayır olsun şer olsun Allah Celle Celalühünün dilediğini yapar dileyeceğini de işler.
 32. Kuran’ı Kerim Allah Celle Celalühünün Kelamıdır ve yaratılmamıştır.
 33. Başkalarının hukukuna tecavüz eden biri helallik almadan ölürse Allah Celle Celalühü kıyamet günü onun iyi amellerinden alarak hak sahibine verir.
 34. Kul bir taate teşebbüs edip onu başarmaya çalıştığında sarf eylediği güç o işi yapmaya giriştiği an kendine verilmektedir. Yine kişi bir günah irtikaba kalkıştığında harcıyacağı kuvvet o anda kendisine verilir.
 35. Allah Celle Celalühüyü kalben tanıdığı halde bu inancını lisan ile ikrar etmeyen, açığa vurmayan kafir lisanıyla ikrar ederken bunu kalbiyle doğrulamayanda münafıktır.
 36. Vitir namazı bir selamla 3 rekattır.
 37. İman ne artar ne de eksilir.
 38. Muhabbetullah velilerden ilahi teklifleri ıskat eylemez (düşürmez).
 39. Allah Celle Celalühünün rahmetinden ümit kesmek küfürdür.
 40. Allah Celle Cellalühüya yer zaman gidip gelme gibi sıfatlar izafe edilemez.

İmam Zehebi (Rahmetullahi Aleyh)

Büyük günahlar ek bölüm sayfa 247-249

dua
 

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski