Salatü'l-Melaike Siğası Salavatı

 salavat 

Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Cibrîle ve Mîkâîle ve İsrâfîle ve Azrâîle ve hameletil arşi ve alel melâiketil muqarrabîne ve alâ cemî-il enbiyâi vel mürselîn. Salevâtullâhi ve selâmuhû aleyhim ecmaîn.  

Allah’ım ulumuz Cebrail'e, Mikail'e, İsrafil'e, Azrail'e, arşın hamillerine, melekler ve mukarrabine, bütün nebilere ve resullere salat eyle. Allah-u Te’ala'nın salatları ve selamı onların üzerine olsun

Bu salatta meleklerin peygamberlerden önce zikredilmesi, üstünlük sırasına göre olmayıp var olma sırasına göredir. Yoksa Ehl-i Sünnet'e göre: Nebiler ve rasüller meleklerden üstündür. Dört meleğin özellikle anılması şereflerine ve riyasetlerine binaendir. Cibril (Aleyhisselam) vahyin emini, Mikail (Aleyhisselam) suların ve rızıklann emini, İsrafil (Aleyhisselam) sürun emini, Azrail (Aleyhisselam) ise ruhların kabzıyla (canları almakla) görevlidir. Arş'ı taşıyan melekler dünyada dört tane olup, kıyamet günü sekiz tane olacaklardır. Nurdan yaratılmış olan melekler sayıca yaratıkların en kalabalığıdırlar. Karada ve denizde bulunan alemler onlara nisbetle siyah bir öküzün üzerindeki beyaz kıl gibidir.

 (es-Savi, el-Esraru'r-Rabbaniyye, Sh: 41)

2 Yorumlar

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder
Daha yeni Daha eski