Mehabbet Salatı - Sıkıntılarını Çöz!

dua
dua

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî salâten tekûnu lenâ tarîqan liqurbihî ve te'kîden lihubbihî ve bâben licem-inâ aleyhi ve hediyyeten maqbûleten beyne yedeyhi ve sellim ve bârik kezâlike ebeden verda an âlihî ve sahbihissüadâ. veksünâ hulelerridâ veltuf binâ fil qadâ.

Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed'e ve Ehl-i Beytine öyle bir salat eyle ki: O salat bizim ona yakınlaşmamıza yol olsun. Onu sevmemize kuvvet olsun. Huzurunda toplanmamıza kapı olsun. Katında makbul bir hediye olsun. Yine böylece Sen ona ebediyyen selam eyle ve bereketler ihsan eyle. Sa'idler zümresi olan Ehl-i Beytine ve sahabesine rızanı ihsan eyle. Bizlere rıza hullelerini giymemizi nasip eyle. Kaza ve kaderinde bizlere lütfunla muamele eyle.

Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in sevgisini kuvvetlendiren ve başa gelen kaderlerde ilahi lütuflar kazandıran "Mehabbet Salatı". Seyyid Muhammed Maliki'nin beyanı vechile: Bu salat da sıkıntıların açılması için okunur. Seyyid Nebil el-Gamri Hazretleri'nin düştüğü kayda göre: Bu gayelerin husülü için bu salat-ü selam (en az 3 kere) okunur.

(Seyyid Nebil ibni Haşim el-Ğamri, et-Tarikatü's-Seniyye ile'l-Hadrati'l-Kudsiyye bi evraidi's-sadeti'l-Ba'aleviyyeti'ş-Şaziliyye, Sh: 236) (Seyyid Muhammed Alevi el-Maliki el-Haseni, Ebvabü'l-ferac, Sh: 385)

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski