Kadir Gecesine Kavuşmuş Kadar Sevap Alabilmek

 dua


Lâ ilâhe illallâhul halîmul kerîm. 

Sübhanallâhi rabbissemâvatisseb'i ve rabbil arşil azîm. 

 Halim ve Kerim olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Yedi kat göklerin ve büyük Arş’ın Rabbi olan Allah’ı tesbih ederim.

Zühri (Radıyallahu Anh)’dan Rivayetle: Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: 

Her kim (3 kere) derse: 

1. Kadir gecesine kavuşan kimse gibi olur. İmam Savi (Rahimehullah) demiştir ki: 

2. Bu zikri her gece (3 kere) yapmak lazımdır.

(İbnü Asakir, Tarih-u Medineti Dimeşk, No: 8302, 65/276) (Dulabi; Ali El-Müttaki, Kenzü'l-'Ummal, No: 3867, 2/223)

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski