Dilediği Şeyin Olması İçin Okunacaklar - Şaban Ayı

Şa’bân-ı Şerîf Ayının İlk Gecesi İsteklerin Gerçekleşmesi İçin Okunacak Âyet-i Kerîmeler

İsteklerinin gerçekleşmesini isteyen kişi, Duhân Sûresi'nin ilk sekiz âyet-i kerîmesini Şa'bân ayının ilk gecesinde yatsı namazından sonra 15 kere okur ve Şa'bân ayının on dördüncü gecesini on beşince güne bağlayan geceye yâni Berâat Gecesi'ne kadar bu minval üzere devâm eder, Berâat Gecesi'nde ise aynı âyet-i kerîmeleri yatsı namazından sonra 30 kere okur.

dua

Akabinde bir süre Allâh-u Te'âlâ'yı zikredip ardından istiğfâr eder, sonra Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)e salât-ü selâm getirip ardından istediği şey neyse onu Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle dilediği şey gerçekleşir.(el-Yâfi'î, ed-Dürrü'n-nazîm, sh:96; et-Temîmî, Havâssu'l-Kur'âni'l-Azîm, Süleymâniye Kütüphânesi, Servili, rakam:227, verak:63b-64a; Muhammed ibnü Ali Hırîd, el-Vesâliü'ş-şâfi'a, sh:234)

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski