40,50,60,70,80 ve 90 Yaşına Girenlere ALLAH'ın Hediyeleri

 Kırk, Elli Altmış Yetmiş Seksen ve Doksan Yaşına Girenlere Allah'ın Lütufları

Resûlullâh Efendimiz buyurdular:
Bir kimse Müslüman olarak kırk yaşına vardığında Allâh ondan üç türlü belâyı kaldırır:
delilik, cüzzâm ve baras (alaca).
Bir kul Müslüman olarak elli yaşına erdiğinde
günahlarını hafifletir.
Bir kul Müslüman olarak altmış yaşına geldiğinde Allâh ona inâbeyi (gafletten zikre dönmeyi) ihsân eder.
Bir kul Müslüman olarak yetmiş yaşına erdiğinde semâda meleklerine sevdirir.
Bir kul Müslüman olarak seksen yaşına geldiğinde sadece hasenatı, sevapları yazılır, günah yazılmaz.
Bir kul Müslüman olarak doksan yaşına erdiğinde geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, ve "Esîrullâh fi'l-arz: yeryüzünde Allâh'ın esîri" diye isimlendirilir, aile halkına şefaatçi kılar ve bir münadi ona, "Bu, dünyada Allahü teâlânın himayesine girmiş bir kimsedir" diye seslenir.
[Ebu Ya'la]
dua

 

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski