1 Senelik Kaçırmış Olduğun Hayırları ve Amelleri Telafi Etmek

Bir sene boyunca kaçırmış olduğu hayırlı (ve faziletli) amelleri telafi etmek için Âşûrâ Günü'nü oruç tutarak, namaz kılıp sadaka vererek ve kendisi hakkında yapması takdir edilen diğer salih amelleri işleyerek geçirmesi, (ameller hususunda ihtiyatlı davranmak isteyen) kişi için en layık olan bir davranıştır.
Artık her kim o gün hayır amellerinden herhangi birini işlerse o amel mutlaka selamet ve bereketle dolar ve o sayede kişi sene boyunca kaçırmış olduğu hayırlara yetişmiş olur. [Ebû Abdillâh Muhammed ibni Ali ibni Hasen el-Hakîmü't-Tirmizî, Kitâbü'l-İhtiyâtât, no:20, sh:82]

Abdullâh ibni Amr (Radıyallâhu Anhümâ)nın şöyle dediği rivayet olunmuştur: "Her kim Âşûra Günü oruç tutarsa yahut sadaka verirse o sene boyunca kaçırmış olduklarına (tutamadığı nafile oruçların ve veremediği sadakaların sevabına) yetişmiş olur." [Deylemî; Ali el-Müttakî, Kenzü'l-ummâl, no:24255]
islam

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski