Kadir Gecesi Namaz Kılmış Gibi Sevap Kazanmak

Kişi yatsı namazından sonra mescitten çıkmadan önce dört rekât kılmaya devam etmelidir. Zira bu dört rekât Kadir Gecesi'nde kılınmış olan dört rekâta denktir. [Ebû Abdillâh Muhammed ibni Ali ibni Hasen el-Hakîmü't-Tirmizî, Kitâbü'l-İhtiyâtât, no:19, sh:81] (Hakîm-i Tirmizî Hazretleri bu bapta yatsıdan sonra kılınacak dört rekâtın mescitte kılınmasını şart koşmuş gibi bir beyanda bulunmuştur ki buna dâir rivâyetler de vardır. Ancak yatsı namazını evde veya başka bir yerde cemaatle kılanlar yahut cemaatle kılması gerekmeyen engelliler ve hanımlar bu müjdeden mahrum olmasınlar diye biz burada mescitte kılınma şartı geçmeyen diğer rivâyeti zikredelim). Rasûlullâh ﷺ şöyle buyurmuştur: "Öğleden evvel dört rekât kılan kimse onları geceleyin tehecütte kılmış gibidir. Yatsıdan sonra dört rekât kılan da onları Kadir Gecesi kılmış gibidir." 

[Taberânî, el-Mu'cemü'l-Evsat, no:6332, 6/254; Hâfız, et-Terğîb ve't-terhîb, no:821, 2/7] dualar

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski