Virüs ve Pandemiden Korunma Duası

"Yâ Hayyu, yâ Kayyûm! Rabbenekşif 'anne'l-azâbe innâ mü'minûne, bismillâhi zi'ş-şâni'l-'azîmi'l-bürhâni'ş-şedîdi's-sültâni, mâ e'zame'ş-şâne, külle yevmin hüve fî şânin, mâ şâ allâhü kâne ve mâ lem yeşe' lem yekün, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-'aliyyi'l-'azîmi, allâhümme innî e'ûzü bike mine't-ta'ni ve't-tâ'ûni ve hücûmi'l-vebâi ve mevti'l-füc'eti ve min me'arrati'l-hummâ ve min sû'i'l-kadâi ve deraki'ş-şekâi ve şemâteti'l-e'dâi, inneke 'alâ külli şey'in kadîrun, ve nünezzilü mine'l-kur'âni mâ hüve şifâün ve rahmetün li'l-mü'minîne, ve sallallâhü te'âlâ 'alâ seyyidinâ Muhammedin ve 'alâ âlihî ve sahbihî ve selleme teslîmen."

 

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski