“Ümmetimden on sınıf insan, tövbe edenler hariç, cennete giremezler. Bunlar, Kallâ, Ceyûf, Kattât, Debûb, Deyyûs, Sâhib-i Artabe, Sâhib-i Kûbe, Utüll, Zenîm ve ana babasına kötülük yapandır.”

• “Ey Allah’ın Rasûlü! Kallâ kimdir?” denildi, “Hükümdarlarla gezenlerdir.” buyurdular.

• “Ceyûf kimdir?” denildi, “Nebbâş’tır.” buyurdular. (Kabirleri açıp kefen soyan.)

• “Kattât kimdir?” denildi, “Nemmâm’dır.” buyurdular. (Bozgunculuk amacıyla insanların arasında laf taşıyan.)

• “Debûb kimdir?” denildi, “Ahlaksızlık için genç kızları evinde toplayandır.” buyurdular.

• “Deyyûs kimdir?” denildi, “Hanımını kıskanmayandır.” buyurdular.

• “Sâhib-i Artabe kimdir?” denildi, “Davul çalandır.” buyurdular.

• “Sâhib-i Kûbe kimdir?” denildi, “Tambur çalandır.” buyurdular.

• “Utüll kimdir?” denildi, “Hatayı affetmeyen, özrü kabul etmeyendir.” buyurdular.

• “Zenîm kimdir?” denildi, “Zina mahsulü* olan ve yolun ortasında durup insanların gıybetini yapan kimsedir.” buyurdular.

• Ana-babasına kötülük yapan ise biliniyor.

(İbn-i Hacer el-Askalânî, Münebbihât)

dua


* (Burada ‘Zina mahsulü’nden kasıt, bir soydan olmadığı halde kendini ondan gösteren, kendi kavmini-soyunu reddeden kişi demektir. Soyunu inkar ettiği için ‘soysuz’ manasına gelmektedir.)