Ana içeriğe atla

Esma-i Berhetiyye Sırrı Havası ve Faziletleri

Berhetiye olarak bilinen bu celil isimlerin birçok özellikleri ve latif sırları vardır. Alimler Berhetiyyeyi en büyük ahid, yüce anlaşma, gizlenmiş sır, gizli hazine ve altın yapan madde diye isimlendirip yad etmişlerdir.

      Süleyman ibni Davud a.s. veziri Asaf ibni Berhiya ve Hakim Kalfetiryusun Berhetiyyeden istifade ettikleri gibi, nice alimlerle arifler gizli sırlarla dolu, baha biçilmez bu hazineyi kullanmışlardır.

      Bereket ve tesiri çok yüce olan bu mübarek isimlere cinler, ifritler, maridler ve şeytanlar baş kaldırıp karşı koyamazlar. Bu Kaseme sahip olan kişi her türlü hayır veya şer amellerinde (Melek indirme, yardımcıyı davet etme, getirtmek, göndermek, sara etmek, kahretme, bir şeyi gizlemek veya açığa çıkartmak vb.gibi) başarıya ulaşır. Bu Kasemin sırrına ulaşan kişinin diğer Kasem ve Azimetlere ihtiyacı kalmaz. Berhetiyyeye ait bilgisi olmayan kişinin de ilmi eksiktir. Çünkü Berhetiyye ruhani ilimlerin başı ve temelidir.

      Bir davet yapacağın zaman elbiseni ve bedenini temizleyip, abdestli olarak temiz bir mekanda, herhangi bir vakitteolduğun yeri güzel kokulu bir buhurla buhurlayarak, iyi bir bakıcının eline ayna veya içinde saf su dolu cam bir kase ver. Bir metre kadar beyaz bir bezle bakan kişinin başını gözlerine kadar ört. Davete başlarken hangi huddamı, ruhani kralı veya iki taifeyi birden, hangisini davet etmiş isen senin davetine icabet ederler. Bakan kişi davet edileni görür, sende istediğini sorar ve cevabını alırsın. Ruhani varlıkları tesiri altına alır ve onlara karşı sözün geçerli olur. Allah Teala hazretleri hepimizi kendisinden bir ruh ile kuvvetlendirsin.

      Berhetiye 28 isim olup, hece harflerinin ve kamer menzillerinin adedincedir. Her ismin bir harfi ve menzili vardır.

بَرْهَتِيهٍ

Berhetîhin

      Birinci isim Berhetihin olup, harfi Elif (أ) ve menzili Şartayn’dır. Arapça manası ise:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ

Sübbûhün Küddûsün

ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi:

      Kolay doğum için: Temiz ve beyaz bir tabağa bu ismi şerifi 35 defa yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra bu su doğumda zorluk çeken kadına içirilirse, Allah c.c. ın izniyle kolayca doğum yapar.

      Rızık için: Fakirlik içinde kıvranan ve geçiminde zorluk çeken bir kimse, bu ismi şerifi 40 gün ara vermeden günde 100 defa zikrederse, 40 gün tamamlanmadan o kişinin rızkı artar. Servet ve bolluğa kavuşup, refah ve saadeti artar. Geçimini rahatça temin eder ve insanların yanında zenginleşip, saygın biri olur.

      Hafızayı güçlendirmek: Hafızası zayıf olan bir kimse bu ismi şerifi sağ avucuna yedi (7) defa yazıp sabahları aç karınla yalar ve buna yedi (7) gün devam ederse, her işittiğini hıfz eder. İşittiklerini bir daha unutmaz ve Allah c.c. ın izniyle hafızası çok kuvvetlenir.

كَرِيرٍ

Kerirîn

      İkinci isim Keririn olup, harfi Be (ب) ve menzili Butayn’dır. Arapça manası ise:

يَااَللهُ اِلاَّهُ كُلِّ شَىْءٍ

Ya Allâhü illâ hu külli şeyin

şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi:

      Cinleri görmek için: Bu mübarek ismi şerifi hergece yüz (100) defa okuyan kimse, kısa zamanda cinleri ayanen görür. Hatta cinlerden bir huddam elde eder.

      Eşyayı korumak için: Bu mübarek ismi celili bir kağıt üzerine onbir (11) defa yazdıktan sonra bir eşyanın arasına konulursa, o eşya bir hırsız tarafından çalınmaz ve zarara uğramaz.

      Göz ağrısı için: Bu ismi şerifi temiz bir tabağa onyedi (17) defa yazıp, yazıyı saf su ile sildikten sonra ağrıyan gözler bu su ile üç (3) gün pansuman yapılırsa ağrı Allah c.c. ın izniyle zail olur.

.

      Evlenemeyen kız için: Berhetîhin Kerîrin isimlerini bir amber parçası üzerine nakşettikten sonra, nasibi kapalı ve evlenemeyen kız üzerinde taşırsa, en kısa zamanda evlenir.

      Satılmayan eşya için: Berhetîhin Kerîrin isimlerini bir kağıt üzerine yazdıktan sonra, satılmayan eşya üzerine konulursa, Allah c.c. ın izniyle en kısa zamanda yüksek bir kazançla satılır.

تَتْلِيهٍ

Tetlîhin

Üçüncü isim Tetlihin olup, harfi Cim (ج) menzili Süreyya’dır. Arapça karşılığı:

قُدُّوسٌ قَادِرُ مُجِيرُ خَبِيرُ سُبُّوحٌ

Sübbûhün küddûsün kâdirü mücîrü habîrü.

ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi:

      Tahta kurularına karşı: Bir levha üzerine bu ismi şerifi onüç (13) defa yazdıktan sonra, tahta kurusu olan bir yere asılırsa, Allah Teala nın izniyle tahta kuruları oradan uzaklaşır.

      Zenginlik için: Bu ismi şerifi hergün yetmiş (70) defa okuyan kimse asla zengin olmadan ölmez. Allah Teala hazretleri okuyana bol rızık ve maişet verir.

            Ruhlarla münasebet: Berhetîhin, Kerîrin, Tetlîhin ismi şeriflerini kendine vird edinip hergün okuyan kimse, kısa zamanda

ulvi ve süfli ervahları tesir ederek onları ayanen görür.

طُورَانٍ

Turânin

      Dördüncü isim Turanin olup, harfi Dal (د)  menzili  Deberan’dır.

      Arapça karşılığı ise:

يَاحَىُّ يَامُحْيِى

Ya hayyü Ya muhyî

ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi:

      Kötülüklerden korunmak için: Bir kağıt üzerine bu ismi şerifi beş (5) defa, Sure-i Haşrın son dört Ayeti Kerimesini bir (1) defa, He (هـ) harfini üç (3) defa, yedi (7) defada Hemze elif (ء) harfini yazdıktan sonra, bu hirzi üzerinde taşıyan kimse cinlerin, insan ların ve zalimlerin şerrinden emin olup, her türlü kötülüklerdende korunmuş olur.

      Suçsuz yere hapiste yatan bir mahkumu hapisten kurtarmak istersen: Bu ismi şerifi 21 defa bir tabağa yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra bu su ile bir miktar hamur yoğur. Bu hamuru pişirerek ekmek yap. Bu ekmeği mahkuma verip, mahkum olan kimse bu ekmeği ikiye bölerek yarısını sana geri verdikten sonra yarısını sen, yarısınıda mahkum yerse, Allah c.c. ın izniyle en kısa zamanda hapisten kurtulur.

      Cinleri net görmek için: Kerîrin ve Turânin ismi şeriflerini bir kağıt üzerine yazdıktan sonra, Cin davetinde bakan kişinin alnına bu yazdığını koyarsan, bakan kimse temiz ve berrak olarak net bir şekilde Cinleri görür.

      Ulvi ve süfli ruhları kendine iteat ettirmek istersen: Kerirîn ve Turânin isimlerini tenha bir mahalde, güzel kokulu bir buhur yakarak okumaya devam eden kimse, ulvi ve süfli ervahları en kısa zamanda kendine iteat ettirir. Her türlü hacetinide gördürür.

      Sara ve sihir için: Berhetîhin Kerîrin Tetlîhin ve Turânin ismi şeriflerini bir kağıt üzerine yazdıktan sonra, saralı kişinin üzerine takarsan saralı olan ayılır ve arız olan Cin yanar.

      Sihirli veya bağlı olan bir kimsenin üzerine bu yazılı kağıt asılırsa, sihri bozulur, bağlı ise bağı çözülür ve şifa bulur.

      Dileklerin gerçekleşmesi için: Berhetîhin Kerîrin Tetlîhin ve Turânin isimlerini bir tabağa yazıp, yazıyı gülsuyu ve yağ ile sildikten sonra ihtiyaç zamanında bu yağdan yüze sürülüp, matlubun yanına gidilir ve bir istekte bulunulursa, dilediğin şey Allah c.c. ın izniyle gerçekleşir.

مَزْجَلٍ

Mezcelin

      Beşinci isim Mezcelin olup, harfi He (هـ) menzili Hak’a dır. Arapça manası ise:

يَاقَيُّومُ يَاقَائِمُ

Ya kayyûm ya kâim

İsmi şerifleridir. Bu mübarek isimlerin havassı celilesi:

      Çocuğu olmayan kadın için: Bu ismi şerifi bir fincan veya bir tabağa yedi (7) defa yazdıktan sonra, bir defada şu Tehatili seba’yı

لِلْطَهْطِيلْ مَهْطَهْطِيلْ قَهْطَهْطِيلْ فَهْطَيْطِيلْ نَهْهَطْطِيلْ جَهْهَطْطِيلْ لَخْهَطْطِيلْ لِمُقْفَنْجِلْ

Littahtîl mehtahtîl kahtaytîl fehtaytîl nehhattîl cehhattîl lahhattîl limukfencil.

yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra, bu suyu çocuğu olmayan bir kadına adetten temizlendikten sonra, yedi gün devamlı içirilir ve kocası ile münasebette bulunursa, Allah c.c. ın izniyle hamile kalır.

      Tevbenin kabülü için: Bu ismi  şerifi hergün  50 defa  zikreden

kimsenin Allah Teala hazretleri günahlarını af buyurur. Peygamber efendimiz hazreti Muhammed (s.a.v.) in kabrini ziyaret etmeyi ona muvaffak kılar. Mertebe ve şerefini yükseltir. Her gören ona karşı sevgi ve muhabbetini izhar eder.

بَزْجَلٍ

Bezcelin

      Altıncı isim Bezcelin olup bu ismin harfi Vav (و) menzili Hena’dır. Arapça karşılığı ise:

يَاوَدُودُ يَااَللهْ يَاقَاهِرُ يَااَحَدُ يَاوَاحِدُ

Yâ vedûdü Yâ Allâhü Yâ kâhiru yâ ehadü yâ vâhidü

ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi:

      Dilek ve hacet için: Bu ismi şerifi Perşembe günü güneş doğmadan önce hiç konuşmadan kırmızı kağıt üzerine yaz. Dilek ve maksadını Allah Teala hazretlerine arz ettikten sonra kağıdı denize bırakırsan, Allah c.c. bir hafta içinde isteğini yerine getirir.

      Sihir bozmak için: Bir kova suya fındık büyüklüğünde üç adet tuz parçası koyduktan sonra üzerine 66 defa Mezcelin Bezcelin isimlerini okur ve sihirli olan kimse bu su ile gusül abdestli alırsa sihri Allah teala’nın izniyle çözülür.

      İşlerinde başarılı olmak için: Mezcelin Bezcelin ismi şeriflerini yapacağı bir işten önce okuyan kimse her işinde Allah Teala’nın izniyle başarılı olur. Bezcelin ismi şerifiyle Zühre gökyüzüne çıktı.

تَرْقَبٍ

Terkabin

      Yedinci isim Terkabin olup, harfi Ze (ز) menzili Zira’dır. Arapça manası ise:

يَاسَلاَمْ

Yâ Selâm

ismi şerifidir. Bu mübarek ismin havassı celilesi:

      Bol rızık ve kazanç için: Cuma günü bir kağıt üzerine bu ismi şerifi bir defa, şu Ayeti kerimeyide:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا

Bismillâhirrahmânirrahîm Küllemâ dehale aleyhâ zekeriyyel mihrâbe vecede indehâ rizkâ.

      Rezzak ismi şerifinin vefki ile beraber.

yazıp Ud ve Cavi ile buhurladıktan sonra bu vefk bir ticarethaneye asılırsa, o ticarethanenin ticareti artar bereketi bollaşır ve çok müşterisi gelir

بَرْهَشٍ

Berheşin

      Sekizinci isim Berheşin olup harfi Ha (ح) menzili Nesre’dir Arapça karşılığı:

يَااَللهُ عَبْدِكَ وَيَامُقْتَدِرْ اَجِبْهُ

Yâ Allâhü abdike ve yâ müktekir ecibhü.

İsmi şerifleridir. Bu mübarek isim Mikail Aleyhisselam’ın tesbihidir. Bu mübarek ismin havassı celilesi:

غَلْمَشٍ

Ğalmeşin

      Dokuzuncu isim Ğalmeşin olup harfi Tı (ط) menzili Tarfe’dir Arapça manası ise:

يَاحَمِيدُ يَامَجِيدُ يَامَلِكُ وَهُـوَالَّذِى يُظْهِرُ الْبُرْهَانُ لِلطَّالِبُ

Yâ hamîdü yâ mecîdü yâ mâlikü hüvellezî yüzhirul bürhânü lit tâlib.

isimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi:

      Her türlü dilek için: Bir kimse oruçlu ve riyazatlı olarak üçgün gece yarısı 300 defa bu ismi okuyup her yüz de bir defa şu tevkili:

تَوَكَّلُوا يَاخُدَّامَ هَذِهِ اْلاِسْمِ فِـى صِفَتِـى اَنَا فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنَةَ

وَاَمْرُهُ عَلَـى فُلاَنِ ابْـنِ فُلاَنَةَ بِيَقْضِى مَطْلُوبِى وَمُرَادِى

Tevekkelû yâ huddâme hâzihil ismi fî sıfatî ene fülân ibni fülnâete ve emruhü ala fülân ibni fülânete bi yakdî matlûbî ve murâdî.

okursa dilemiş olduğu şeyi istediği kimseyi üç gece geçmeden Allah c.c. ın lütfu ile maksadına ulaşır ve istediği şey yerine gelir

      Cinleri bulunduğun mekandan uzaklaştırmak istersen: Bernuf buhurunu tüttürerek 1370 defa Ya Ğalmeşin ismini okursan cinler bulunduğun mekanı terk ederler. İşin bittikten sonra yerlerine dönmeleri için bulunduğun yeri gül suyundan kaynatılmış ud ağacı suyundan serperek 1370 defa Ğalmeşin ismini ters olarak Şemlağ tarzında okur ve her yüz (100) de bir kere şu tevkili okursan:

بِحَقِّ هَذَا اْلاِسْمِ اَيَّتُهَا الْمَلاَئِكَةَ اِءْ ذِنُو الْلِجَانِ اَنْ يَرْجِعُوا اِلَى اَمَاكِنِهُمْ وَ اِلاَّمَا وُكِّلُوا عَلَيْهِ بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ وَعَلَيْكُمْ

Bi hakki hâzel ismi eyyetühel melâikete i’zinül lil câne en yerciû ilâ emâkünihüm ve illâ mâ vekkilû aleyhi bârakallâhü fîküm ve aleyküm.

cinler yerlerine dönerler. Cinleri bir yerden cıkardıktan sonra tekrar dönmeleri sağlanmazsa çok büyük zararlara uğratırlar.

خُوطِيرٍ

Hûtîrin

      Onuncu isim Hutirin olup harfi Ye (ى) menzili Cebhedir. Arapça karşılığı ise:

يَاقَوِىُّ يَامَتِينُ يَاعَلِيمُ يَاحَكِيمُ

Yâ kaviyyü yâ metînü yâ alîmü yâ hakîm.

isimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi:

      Cin ve nazardan korunmak için: Bu ismi şerifi ve Târık suresini hurufu mukatta’ olarak yazdıktan sonra bu hirz küçük çocuğun üzerine takılırsa kötü gözlerden (nazar) cin ve şeytan şerrinden korunup emin olur.

      Hafıza güçlendirmek için: Bir kimse hergün bu ismi şerifi 70 defa zikrederse Allah teala her işittiğini hıfz ettirir ve bir dahada unutturmaz. Zikreden kişiye heybet ve mehabbet verir. O kişinin kalbinde hikmet patlamaları olur.

      Halkın gözünde güçlü olmak için: Bu ismi şerifi altın bir levha üzerine nakşedip bu levhayı üzerinde taşıyan kimse insanların gözünde ve emri altında bulunan kimselere karşı güçlü olur.

            Köpeğin girmemesi için: Bu ismi şerifi tabaklanmış kurt derisine yazdıktan sonra bu deriyi evin kapısı eşiğine veya bir şehrin girişine gömersen o eve veya şehre hiçbir köpek giremez. O yazılı deri orada gömülü olduğu müddetçe.

      Üstün olmak için: Bir kimse o gün ve saatte yapılmış demirden bir yüzük üzerine şu isimleri:

مَزْجَلٍ بَزْجَلٍ تَرْقَبٍ بَرْهَشٍ غَلْمَشٍ خُوطِيرٍ

Mezcelin bezcelin terkabin berheşin ğalmeşin hûtîrin

nakş edip bu yüzüğü parmağında taşırsa nişancılıkta bütün arkadaşlarına üstün olur ve kolunu kimse bükemez. Bu yüzüğü yaralı olan birisi takarsa, Allah Teala’nın izniyle acısı hafifler.

قَلْنَهُودٍ

Kalnehûdin

      Onbirinci isim Kalnehudin olup, harfi Kef (ك) menzili Harasan dır. Arapça karşılığı ise:

يَامَتِينُ يَاسَمِيعُ يَابَصِيرُ يَابَدِيعُ يَامُغْنِى يَامُحِيطُ

Yâ metînü yâ semîu yâ basâru yî bedîu yâ muğnî yâ muhît.

ismi şerifleridir. Bu ismin havassı celilesi:

      Sara için: Bu ismi şerifi Cin den saralı kişinin üzerine amber kabuğu cavi lüban ve meyatü saile buhurlarını tüttürerek 20 defa okunursa saralı hemen konuşur ve sorulan şeylere cevap verir. Eğer Cin çıkmazsa Berhetiyye isimlerinin tamamını hastanın üzerine 7 defa okursan, Cin hastanın vücudundan hemen çıkar. Daha sonra hasta için Berhetiyye isimlerini yazar ve hastaya hicap olarak takarsan, Cin bir daha hastaya geri dönmez. Saralı kimse Allah Teala’nın izniyle şifa bulur

بَرْشَانٍ

Berşânin

      Onikinci isim Berşanin olup harfi Lam (ل) menzili Sarfedir. Arapca manası ise:

يَامُحِيطُ يَااَللهُ يَاعَزِيزُ

Yâ muhîtu yâ Allâhü yâ azîz.

ismi serifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi:

      Dileğin gerçekleşmesi için: Bu ismi şerifi kalaydan yapılmış bir yüzük üzerine şu sülüm Süleymani # ile nakşektikten sonra yüzüğü parmağına takarak istediği hacetine yönelirse, dilediği şey Allah Tealanın izniyle yerine gelir

      Ruhlarla konuşmak için: Ruhlarla konuşup onlardan haber almak istersen, Kalnehudin Berşanin isimlerini lüban ve mahlep buhurlarına tüttürerek zikredip, daha sonra ruhları çağırırsan onlar oraya toplanır. Onlarla dilediğin gibi konuşur istediğini sorup öğrenirsin

كَظْهِيرٍ

Kazhîrin

      Onüçünçü isim Kazhirin olup, harfi Mim (م) menzili Avvadır. Arapca manası ise:

سُبْحَانَ اللهُ يَاقَوِىُّ يَامَتِينُ يَارَحِيمُ

Sübhânellâhü yâ kaviyyü yâ metînü yâ rahîm.

İsmi şerifleridir. Bu isim Yunus Aleyhisselam’ın tesbihi idi. Bu ismin havassı celilesi:

      Cinleri cezalandırmak ve onlara eziyet etmek için bu ismi şerif hergün çok zikredilirse onları cezalandırır ve tasallutlarından korunmuş olursun

نَمُوشَلْخٍ

Nemûşelhın

      0ndördüncü isim Nemuşelhin olup harfi nun (ن) ve menzili Semaktır. Arapca karşılığı ise:

يَااَللهُ يَاعَزِيزُ اَنَااللهُ اَمَانَ الْـخَائِفِينَ يَاعَزِيزُ اَنْتَ اللهُ يَااَللهُ يَاقَوِىُّ يَامَتِينُ يَااَللهُ يَاهُوَ

isimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi:

Yâ Allâhü yâ Azîzü enellâhü emânel hâifîne yâ azîzü entellâhü yâ Allâhü yâ kaviyyü yâ metînü yâ Allâhü yâ hüve.

      Öksürük için: Bu ismi şerifi Cumartesi günü güneş doğmadan önce hiç meyve vermemiş bir Hurma yaprağı üzerine 17 defa, üç (3) defada hurufu mukatta olarak şu Ayeti Kerimeyi:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا اَدْرَيكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ

Bismillâhirrahmânirrâhim. Felaktehamel akabeh. Ve mâ edrâke mel akabeh. Fekkü rakabeh.

yazdıktan sonra öksürüğü olan kimsenin üzerine takılırsa Allah Teala hazretlerinin izni ile öksürüğü kesilir ve iyileşir

      Hapisten kurtulmak: Bu mübarek ismi şerifi devamlı zikreden bir mahpus, Allah tealanın izniyle kısa zamanda hapisten kurtulur

      Kanı durmayan için: Kanı durmayan bir hastanın elbisesinden bir parçaya Kalnehudin Berşanin Kazhirin Nemuşelhin isimlerini yazdıktan sonra bu yazılıyı kanı akan kimse üzerine alırsa Allah Tealanın izniyle derhal kanı kesilir

بَرْهَيُولاَ

Berheyûlâ

      Onbeşinci isim Berheyula olup harfi Sin (س) menzili Ğafirdir Arapça karşılığı ise: Sübhanallah enallahü haifine Ya Kafi Ya Semiu Ya Allahü ruhi li ruhike müntesi betün.

سُبْحَانَ اللهُ اَنَا اللهُ اَمَانَ الْخَائِفِينَ يَاكَافِى يَاسَمِيعُ يَااَللهُ رُوحِى لِرُوحِكَ مُنْتَصِبَةٌ

Sübhânellâhü enellâhü emânel hâifîne yâ kâfî yâ semîu yâ Allâhü rûhî li rûhike müntesibeh.

İsmi şerifleridir. Bu ismi şerif İbrahim (a.s.) in tesbihi idi. O kainatın yaratıcısını bu ismi şerif ile tesbih ve zikrederdi. Bu ismin havassı celilesi:

      Kaybolanı bulmak için: Birşeyi kayıp olan kimse bu ismi şerifin şu dörtlü vefkini:

Vefkin etrafınada yedi defa Berheyûlâ ismi şerifini yazdıktan sonra eşyanın kaybolduğu eve bu vefk asılırsa, kaybolan veya çalınan mal Allah c.c. ın izniyle bulunur.

      Rüyada istediğini görmek için: İstediğin birşeyi rüyanda görmek istersen, güzelce bir abdest aldıktan sonra Allah rızası için

altı rekat hacet namazı kılar ve her iki rekatta selam verirsin. Namazdan sonra sağ avucuna yedi defa Barheyula ismini yazıp şöyle dersin:

تَوَكَّلُوا يَاخُدَّامَ هَذَا اْلاِسْمِ الشَّرِيفِ اَرُونِى فِى مَنَامِ كَذَا كَذَا

Tevekkelû yâ huddâme hâzel ismiş şerîfi erûni fî menâmi kezâ ve kezâ

Keza ve kezada muradın har ne ise söyleyip yatarsan, istediğin şeyi görürsün

بَشْكَيْلَخٍ

Beşkeylehın

      Onaltıncı isim Beşkeylehin olup harfi ayın (ع) menzili Zebane dir. Arapça karşılığı ise:

يَامُؤْمِنُ عِزِّ اللهُ اَلرَّحْمَنُ اَلرَّحِيمُ

Yâ mu’minü İzzullâhu errahmânu errahîm.

 ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi:

      Göz ağrısı için: Pazartesi günü bir kağıt üzerine bu ismi yedi defa, şu beyitleride bir defa:

             يَانَاظِرِى بِيَعْقُوبَ اُعِيذُ كَمَا

                 بِمَاسْتَعَاذَبِهِ اِذْمَسَّهُ الْكَمَدُ

             قَمِيصُ يُوسُفَ اِذْجَاءَ الْبَشِيرُبِهِ

                 بِحَقِّ يَعْقُوبَ فَاذْهَبَ اَيُّهَا الرَّمَدُ

                       Yâ nâzirî bi Ya’kûbe üîzü kemâ

                Bi mesteâze bihi iz messehül kemedü

                       Kamîsu Yûsufe iz câel beşîru bihi

                Bi hakki Ya’kûbe fezheb eyyüher remed.

      Yazdıktan sonra gözleri ağrıyan kimse başında taşırsa göz ağrısından kurtulur

      Sıkıntı ve stres için: Sıkıntı ve streste olan bir kimse geceleri 70 defa bu ismi şerifi okumaya devam ederse kısa zamanda dert ve sıkıntılardan kurtulur

قَزْمَزٍ

Kazmezin

      Onyedinci isim Kazmezin olup harfi Fe (ف) menzili Eklildir. Arapca karşılığı ise:

يَامُهَيْمِنِ عِزِّ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ya müheymini izzillâhir rahmânir rahîm

ismi şerifleridir. Bu ismi şerif İsa Aleyhiselam’ın tesbihidir. Bu mübarek ismin havassı celilesi

      Düşmandan korunmak için: Düşmanın şerinden korunmak ve düşmana üstün gelmek isteyen kimse Beşkaylehin Kazmezin isimlerine çok zikrederse düşmanın şerrinden korunur ve üstün gelir

اَنْغَلَلِيطٍ

Enğalelîtin

      Onsekizinci isim Enğalelitin olup harfi Sad (ص) menzili Kalbedir. Arapca manası:

يَاعَظِيمُ يَاحَكِيمُ يَاخَبِيرُ يَالَطِيفُ اَلرَّحْمَنُ َالرَّحِيمُ

Yâ azîmü yâ hakîmü yâ habîrü yâ latîfü errahmânü errahîm.

İsmi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi:

      Yangını söndürmek için: Bu ismi şerifi çok zikreden kimse bir yangına karşı bu ismi şerifi okuyup, yangının sönmesine dilerse, yangın genişlemeden söner

      Hayalet için: Bu ismi şerifi bir tabağa yazıp yazıyı su ile sildikten sonra hayalet görülen bir yere bu su serpilirse orada bir daha hayalet görülmez

قَبَرَاطٍ

Kabarâtın

      Ondokuzuncu isim Kabarâtın olup harfi Kaf (ق) menzili Şüledir. Arapca karşılığı ise:

يَاعَزِيزُ يَابَاقِـى يَاحَلِيمُ يَاكَافِى يَاكَرِيمُ عِزِّ اللهُ الْكَافِى الْكَرِيمُ

Yâ azîzü yâ bâkî yâ halîmü yâ kâfî yâ kerîmü ızzillâhül kâfil kerîm.

ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi:

      Hastalıklardan emin olmak için: Bu ismi şerifi bir kağıt üzerine şu Ayeti Kerime ile:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَالَغَافِلُونَ

Bismillâhirrahmânirrahîm. Fel yevme nüneccike bi bedenike li tekûne limen halfeke âyeten ve inne kesîran minen nâsi an âyâtinâ le ğâfilûn.

      Yazdıktan sonra bunu üzerinde taşıyan kimseye veba taun gibi bulaşıcı hastalıklar gelmez ve düşmanlarıda kendisine zarar veremez.

     Sevmediği şeyleri görmemek için: Bu ismi şerifi hergün 60 defa okumayı vird edinen kimseye hoşuna gitmeyen ve sevmediği şeyler, Allah c.c. ın izniyle ebediyyen rastlamaz

غَيَاهَا

Ğayâhâ

      Yirminci isim Ğayaha olup harfi Ra (ر) menzili Nuayim’dir. Arapca karşılığı ise:

يَاقَهَّارُ يَاكَرِيمُ يَاقَاضِىَ يَاعَزِيزُ يَاجَبَّارُ

Yâ kahhâru yâ kerîmü yâ kâdıye yâ azîzü yâ cebbâr.

isimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi:

      Kanamayı kesmek için: Bu ismi şerifi kırmızı bir kağıt üzerine 90 defa 3 defada şu Ayeti Kerimeyi:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnehü alâ racihi le kâdir.

hurufu mukatta olarak yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra, bu suyu adeti kesilmeyen kadına içilirilirse, Allah c.c. ın izniyle kanaması kesilir

كَيْدَهُولاَ

Keydehûlâ

      Yirmibirinci isim Keydehüla olup harfi Şin (ش) menzili Belde’dir Arapca karşılığı ise:

اَلْقَادِرُ هُوَاللهُ يَاقَدِيمُ يَاقَاهِرُ يَاقَادِرًا عَلَى كُلِّ شَىْءٍ يَاسَرِيعُ

Elkâdiru hüvallâhü yâ kadîmü yâ kâhirü yâ kâdiran alâ külli şeyin yâ serîu.

ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi.

      Nazar değmiş birine veya düşmanlarının gözlerine doğru Kabaratin Ğayaha isimlerini devamlı olarak okuyan kimse düşmanlarının gözlerini kör eder, düşmanları görme gücünü o anda kaybeder ve kendisini göremezler

      Yüksek derecelere ulaşmak için: Her kim hayırlı efendilerin gelmiş olduğu derecelere ve tam bir vuslata erişmek isterse, halvetin şartlarına uyarak halvete girip, Ğayâhan Keydehûlâ isimlerini çok zikredip, her yüz defanın sonunda bir (1) defa Tîcan isimlerini okursa, dileği Allah Teala’nın izniyle hasıl olur.

      Tîcan isimleri budur:

بَشْمَخٍ دَالاَهَا مُوشَيْطِيثُونْ يَادَنُوا مَلْخُوثُوا دَيْمُوثُونْ يَاكَوْرَعَشٍ اَرْعَيْشَطُوخٍ لاَخُونْ يَادَهْمُوثٍ اَرْخًا اَرْخِيمٍ اَرْخِيمُونْ يَاحَيْثًا مُومَيْثُوا حَبُونْ لَنُونْ يَاثَيْخُوثِيمٍ زَارَيْشٍ اَرْقَشٍ دَارَعَلْيُونٍ يَاآهِيًّا شَرَاهِيًّا اَدُونَاىِ اَصْبَاؤُتٍ صَبَاوَتُونْ يَادَهْمِيثًا دَهْلِيلُونٍ اِلاَهٌ مَيْطَطَرُونْ  يَانُورُبَوْرَقٍ اَرْغِيشٍ اَرْقَشِيشٍ لَغْثُونٍ لَغْتُونٍ يَاشَبْسِيرَ شَرْوًا اَشْمَخٍ اَشْفًا اَشْفُونْ يَامَلَكُوتِ مَالِخٍ مَلْخٍ مَلِيخًا مَالِـخُونْ يَاعَلاَّمُ عَالِمُ اَرْغَالٍ اَرْغِـى اَرْغًا اَرْغُـونْ كَزْنُونْ شَمْخٍ شَمْخِيثًا مَشْلاَمُونْ

Beşmehın  dâlâhâ mûşeytîsûn yâ denû melhûsû deymûsûn yâ kevraaşin erayşetûhın lâhûn yâ dehmûsin erhan erhîmin erhîmûn yâ haysen mûmeysû habûn lenûn yâ seyhûsîmin zârayşin erkaşin dâraalyûnin yâ âhiyyen şerâhiyyen edûnâyi esbâûtin sabûtûn yâ dehmîsen dehlîlûnin ilâhün meytatarûn yâ nûru bevrakın erüışin erkaşîşin lağûnin lağtûnin yâ şebsîra şerven eşmehın eşfen eşfûn yâ melekûti mâlihın melhın melîhan mâlihûn yâ allâmü âlimü erğâlin erğî erğan erğûn keznûn şemhın şemhîsen meşlâmûn.

شَمْخَاهِرٍ

Şemhahirin

     Yirmiikinci isim Şemhahirin olup, harfi Te (ت) menzili Sa’dil zabih tir. Arapça karşılığı ise:

تَعَالَيْتَ يَاعَلِىُّ يَاعَلِيمُ

Tealeyte Ya Aliyyü Ya Alimü

İsimleridir. Bu ismin havassı celilesi:

      Karıncaları uzaklaştırmak için: Bu ismi şerifi temiz bir tabağa yedi (7) defa yazdıktan sonra, menba suyu ile yazıyı silerek bu su karınca olan yere serpilirse, karıncalar oradan gider ve bir daha Allah c.c. izni ile görünmezler.

شَمْخَاهِيرٍ

Şemhahirin

      Yirmiüçüncü isim Şemhahirin olup, harfi Se (ث) menzili Sa’dil beli’ dir. Arapça karşılığı

يَاقَاضِى يَاهُو يَاهُو يَارَبَّاهُ يَارَبَّاهُ

Ya Kadı Ya Hu Ya Hu Ya Rabbahü Ya Rabbahü

İsimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi:

      Sivrisineklerin çok olduğu bir yerde, bir kağıt üzerine bu ismi şerifi onbeş (15) defa yazdıktan sonra orada yakılırsa, sinekler oradan kaçar.

شَمْهَاهِيرٍ

Şemhâhîrin

      Yirmidördüncü isim Şemhâhîrin olup, harfi Hı (خ) menzili Sa’dis suud tur. Arapça manası ise:

يَاقَدِيرُ يَاقَادِرُ يَاكَافِى يَاعَزِيزُ يَاجَبَّارُ

Yâ kadîru yâ kâdiru yâ kâfî yâ azîzü yâ cebbâr.

İsimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi:

      Kara sevda için: Bu ismi şerifi bir tabağa yedi (7) defa ve şu Ayeti Kerimeyide üç (3) defa:

وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ

Ve lekad ahidnâ ilâ Âdeme min kablü fenesiye.

Talibin ve annesi ismiyle birlikte yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, bu suyu talip aç karınla içerse, sevdiğini unutur, ondan nefret eder ve bu kara sevda illetinden kurtulur.

      Bir amel yaparken Ruhların gelip gelmediğini bilmek istersen: Şemhahirin Şemhehirin isimlerini yüz (100) defa

اِنْ كُنْتُمْ حَضَرْتُمْ اَيَّتُهَا اْلاَرْوَاحُ فَأَرُونِى مِنْ شُعَاعِ نُورِكُمْ

İn küntüm hadartüm eyyetühel ervâhu fe erûni min şuâ-ı nûriküm.

Okuduktan sonra; (Ey Ruhlar! Eğer geldiyseniz sizin nurunuzdan bana bir ışık gösterin). dersen, olduğun yerde güneş ışığı gibi bir ışık parlar.

بِكَهْطَهُونِيهٍ

Bikehtahûnîhin

      Yirmibeşinci isim Bikehtahûnîhin olup, harfi Zel (ذ) menzili Sa’dil ahbiyye dir. Arapça manası ise:

يَاقَدِيمُ يَادَائِمُ

Yâ kadîmü yâ dâimü

İsimleridir. Alimlerin eklemiş olduğu şu dört isimden birincisi olan بِكَهْطَهُونِيهٍ (Bikehtahünihin) ismine بِكَهْطُونِيهْ (Bikehtunihin) veya بِكَهْطَهْطُونِيه (Bikehtahtunihin) veya بِكَهْطَهْطَهُونِيهٍٍ (Bikehtahtahunihin) demişlerdir. Alimlerin ittifakına göre doğru olan birinci isimdir. Bu mübarek ismin havassı celilesi:

      Açlık çekmemek için: Bu ismi şerifi temiz bir tabağa yetmiş (70) defa yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, sabahleyin bu suyu aç karınla içen kimse Allah c.c. izniyle hiç açlık hissetmez.

بَشارِشٍ

Beşârişin

      Yirmialtıncı isim Beşarişin olup,harfi Dat (ض) menzili Fera-ul mukaddim dir. Arapça manası ise:

يَاقَادِرًا عَلَى كُلِّ شَىْءٍ

Yâ kâdiran alâ külli şeyin

İsimleridir. Beşârişin ismine شَارِشٍ (Şarişin) ismide denmiştir. Bu mübarek ismin havassı celilesi:

      Susuzluk çekmemek için: Bu ismi şerifi sayısız olarak çok zikreden kimse susuzluk çekmez. Ruhu safaya erişir ve nefsani duygulardan arınır. Dilinden hikmetli sözler dökülür.

طُونَشٍ

Tûneşin

      Yirmiyedinci isim Tuneşin olup, harfi Zı (ظ) menzili Ferh-ul muahhir dir. Arapça manasıise:

يَاشَكُورُ هُوَ اللهُ الْكَرِيمُ

Yâ ekûru hüvallâhül kerîm.

İsimleridir. Havas ilmi alimleri طُونَشٍ (Tûneşin) ismine طُوشٍ (Tûşin) veya طَرْشٍ (Tarşin) veya طُويَاشٍ (Tûyâşin) de demişlerdir. Alimlerin ittifakına göre doğru olan Tûneşin ismi şerifidir. Bu mübarek ismin havassı celilesi:

      Dilek için: Bu ismi şerifi Allah Teala dan bir ricası olan kimse yatsı namazından sonra, Allah ricası için iki rekat hacet namazı kılar ve ikinci rekatın son secdesinde başını secdeden kaldırmadan seksen (80) defa okuyup, dileğini Allah Teala dan isterse, dileği kabul olur.

      Baş ağrısı için: Bu ismi şerifi bir kağıt üzerine yirmi (20) defa, sat (ص) harfinide doksan (90) defa yazdıktan sonra, başı ağrıyan kimse bu hirzi üzerinde taşırsa, Allah Teala hazretlerinin izniyle baş ağrısından kurtulur.

      Tuyaşin isminin özellikleri Tuneşin isminin özellikleri gibidir. Tuyaşin isminin vefkide beşli vefktir. Taraşin ve Tuşin isimlerinin özellikleri üzerinde ve diğer rivayetlerin manasında durmadım.

شَمْخَابَارُوحٍ

Şemhâbârûhin

      Yirmisekizinci isim Şemhâbârûhin olup, harfi (غ) menzili Reşa dır. Arapça manası ise:

اَلْقَادِرُ هُوَ اللهُ الْكَرِيمُ

Elkâdiru hüvallâhül kerîm.

İsimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi:

      Sihir bozmak için: Bu ismi şerifi bir tabağa şu Ayeti Kerime ile:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ci’tüm bihis sihru innallâhü seyübtılühü innallâhe lâ yüslihu amelel müfsidîn.

Yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, bu suyu sihirli kimseye içirirsen, Allah c.c. ın izniyle sihirden kurtulur.

      Dilek ve hacet için: Bir kimseden bir istek ve dileğin olursa, bir defa Yasin suresini, otuzbeş (35) defa da bu ismi şerifi okuduktan sonra o kişiden dileğin ve hacetini istersen, dilediğin şey Allah c.c. ın izniyle yerine gelir.

      Şifa için: Bu ismi şerifi hasta, bağlı veya sihirli olan bir kimseye yazarsan, hastada bu yazılıyı üzerinde taşırsa şifa bulur.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kırk Anahtar Duası

Tüm kötülüklere ve büyücülere karşı koruyucu dua Şans için kırk kilit açma duası Hz Fatma tarafından bu dua herkez için bir anahtardır.sorunlardan kurtulmak için mucize dua kısmet ve şans açmak aşk, sevgi, muhabbet, servet,bağlı işleri çözmek, işe girmek,sihir ipatli ve sorunları çözmek,Düşmanları kovmak ve Evlilik niyeti için cuma günü sabah namazdan sonra mavi çanak kasenin içinde suya okunur okunan su içilir ve bu suyla gusül abdesti alınır. Karı koca arasındaki muhabbet için su çay veya meyve suyuna okunur ikisi içer Cuma sabahı Temiz ve saf niyet ile büyük bir kase suya okuyun ve su ile banyo yapın Evlilik Niyeti için Dört hafta en iyi zaman perşembe veya cuma günü sabahıdır.Duayı bitirdikten sonra bir defada yasin suresi okuyun (Dört perşembe veya Dört cuma) Servet açmak ve Büyüden kurtulmak için şans servet ve sihir iptali için suya okunur ve o suyla banyo yapılır Büyüden kurtulmak için safran mürekkebi ile arapça yazıp suda bekledikten sonra o suyla kişi yıkanırsa büyü

Kün Fe Yekün Nedir? Sırları ve Faziletleri!

 Bu cümle arapçadır ve kurani bir kavramdır. Kün ol anlamındadır. Feyekün ise oluverir manasına gelir. Yasin süresi son sayfa son âyetlerde geçen bu kelime, Allahın dilemesi ile ilgilidir. Allah bir şeye ol dedi mi o hemen olur. Sırları ve Faziletleri Not: Tecrübe ile sabittir. Yasin süresinin su 2 ayeti 1001 kere okudunmu kabul olmayacak dua yok biiznillah( Allah'in izni ile).. Ramazanın son 10 günü içerisinde okunması gerekli. tüm dualarimizin kabul olması dileğiyle yardım bekleyen herkese iletelim..Rabbim şifa versin korktuklariniza ugratmasin.iki ayet; İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu). Bütün meşru istekler için. Kur'ân-ı Kerîmin bir çok âyet-i kerîmesinde geçen;‘’kün feyekün.’’ duası. Yani, "Allâh-u Te'âlâ bir şeyi yaratmak murad ettiğinde o şeye '’kün feyekün =var ol!'' buyurur, o da hemen var olur". Kur'an'daki, "Kün feyekûn" kavl-i şerifi bulunan bütün âyetler bu duada zikredildiği için bu duay

İsrafu Umar Duası

Uyarı!:Maksadı hayırlı rızık ile zengin olmak, ve elde edeceğini asla haramda kullanmamak kararında olan kimsenin bu havas terkibini uygulamasını tavsiye ederim. Sayısız defa yapılmış ve her seferinde çok şükür birkaç günde dahi etkisi görülmüştür. İhlasla ve şüpheye düşmeden okunmalıdır. UYGULANIŞI: Yatsı namazlarından sonra İki rekat hacet namazı kılınır. Her iki rekatta fatihadan sonra bir ayetel kürsü okunur. Son secdeye varlıldığında secdeden kakmadan! "ya Hu ya men Hu , La İlahe İlla Hu, entel hayyul kayyum, vela şerikelek, velekel mülkü, velekel hamdü, ve inneke ala külli şeyin kadir" dedikten sonra namaz bitirilir. Ardından israfi-umar duası okunur. KAYNAKLARDA BU ALTTAKİ ŞEKİLDEDE GEÇMEKTEDİR İsrafu umar okunuşu: Aksamtu aleykum Eyyetühel Umari vel caan Ellezi fi hezel Mekaan Dürriyyül Kuvveti Vel ceberuti vel heybeti Vel kudreti vel azameti vel kuvveti Vessatveti vel celaleti vel Cemaleti Vel ceberuti ,aksamtu aleyküm billahi El hayyul kayyum ellezi

Ömründe 4 Defa Okuyana Mucizeler Yaşatan Muazzam İstiğfar

Abduh Muhammed Baba (elmecmuatul mubareke) Abdullah İbni Sultan (r.a) istigfaridir ! Hz. Ali (r.a) peygamber efendimiz (s.a.v) emri ile yaziya dökmüştür. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi hamdeyyüvafinniame ve eşhedüel la ilahe illallahu vahdehü la şerikelhü şehedetem müberraetem mineşşekki vettühemi ve eşhedüenne seyyidena muhammedennebiyyene abdühü ve rasulühü seyyidül arabi vel acemi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi efdalil ümem. Manasi; Nimetlerine denk gelecek bir hamd ile Allah'u te'ala'ya hamdü senalar olsun. Ben şek ve töhmetlerden beri kılınmış bir şahadetle şahitlik ederim ki Allahu teala'dan başka hiç bir ilah yoktur.yine şahitlik ederim ki peygamberimiz, efendimiz muhammed o'nun kuludur. rasulüdür, arab'ın ve acemin efendisidir. Allah'u teala ona ve ümmetlerin en üstü olan aline, ashabına, eşlerine ve zürriyetine salat ve selam eylesin' Fazileti; Bu istiğfari okuyan

% 100 Kabul Olan Dua !

ALLAHTAN BİRŞEY İSTEYECEĞİN ZAMAN HADİD SURESİNİN İLK 6 AYETİ HAŞR SURESİNİN SON 4 AYETİNİ OKU VE ŞÖYLE DUA ET Yâ men hüve hâkezâ es'elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef'ale bi ( burada hacet söylenir) Azîb (r.a.), Ali b. Ebu Talib Kerremellahu Vecheh Hazretlerine demişti ki: "Senden Allah aşkına rica ediyorum. Rahmân Teâlâ'nın gönderdiklerinden, bilhassa Cebrail'in Resulullah'a getirdiklerinden ve Resulullah'ın özellikle sana öğrettiklerinden en faziletlisini bana özel bir şekilde öğretmez misin?" Hz. Ali de ona "Ya Bera! Allah'a İsm-i A'zam'ı (en yüce ismi) ile dua etmek istersen, Hadid Sûresi'nin baş tarafından on âyeti ve Haşr Sûresi'nin sonunu oku, sonra de ki: 'Ey o, böyle olan ve O'ndan başka böyle bir şey olmayan zât! Senden bana şöyle şöyle yapmanı dilerim." Vallahi ya Bera, bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim.' dedi."

Uykuda Cünüp, Rüyalanmamak, İhtilam Olmamak İçin Dua

Maaric , Tarık ve Kadir surelerini okumak da uykuda boşalmayı önler. Felahu's-Sail'de İmam Ali'den (as) rivayet edilmiştir ki; "Uykudayken boşalmaktan korkuyorsanız, uyumadan önce şunları söyleyin: اَللّهُمَّ اِنّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الإحْتِلامِ وَ مِنْ شَرِّ الأحْلامِ وَ مِنْ أنْ يَتَلاعَبَ بِىَ الشَّيْطانُ في الْيَقْظَةِ وَ الْمَنامِ Allâhumme innî e'ûzu bike minel ihtilâm ve min şerril ahlâm ve min en yetelâ'abe biye'ş şeytânu fil yeqzati vel menâm. Allah'ım, (uykuda) cunup olmaktan, karmaşık rüyaların şerrinden, uykuda ve uyanıkken şeytanın benimle oynamasından sana sığınırım.

Günlere Göre Kulak Çınlaması Alametleri

Bir insanın durup dururken kulağı çınlar. Güya tiz bir düdük veyahut ince bir çıngırak çalınıyormuş gibi bir ses, bir sağda duyar ve eski hallerden insanlara Cenab-ı Hak tarafından bir işaret olmak üzere telakki eden, Cenab-ı Allah tarafından bir işaret nazarı ile bakan ilim ve bilim erbabı ve havvas alimleri uzun tecrübeler neticesinde gün ve gecesine göre hükümlere tasnif ve taksim eylemişler, hayr ve şerden her neye delalet ettiğini belitmiş ve bildirmişlerdir. Bir kimsenin her ne zaman kulağı çınlarsa derhal "Allahümme salli ala seyyidine muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Allahümme inni eselüke küllel hayri ve eüzü bike min külli şerri" demek lazımdır demişler. çünkü her bir işaret ve alametde Cenab-ı Vacibül Vucud hazretlerinden hayrı istemek ve şerden ise istiaze etmek ehli imanın adeti kadimesi ve müstahsenesidir. Yani bir savap işleme halidir. Pazar Günü: Büyüklerden faide görmesine, ümit ettiği yerden menfaat görmesine delalet eder. Pazar Gecesi: Büyü

Salavatı Nurul Envar - Işıkların Işığı

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ الأَنْوَارِ. وَسِرِّ الأَسِرَارِ. وَتِرْيَاقِ الأَغْيَارِ. وَمِفْتَاحِ بَابِ الْنَسَارِ. سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ. وَآلِهِ الأَطْهَارِ. وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ. عَدَد نِعَمِ الله وَأِفْضَالِهِ ALLAH'ümme salli ala nuril envar ve sirril esrar ve tiryagıl ağyar ve miftahi babil nesar Seyyidina muhammedinil muhtar ve alihil athar ve ashabihil ahyar Adede niamillahi ve ifdalih ALLAH’ım nurların nuru, sırların sırrı, ağyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed’in temiz aline ve hayırlı ashabına nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam olsun. 1) 3 gün sabah namazından sonra hiç kimseyle konuşmadan 100 defa okunur hiç şüphe yok ki niyeti neyse olur biizbillah 2) 5 vakit namazın arkasından 5 kere okunursa kişi bütün tehlikelerden korunur ve rızkı artar biiznillah 3) 7 defa uyumadan önce okunursa , kişi güzel rüyalar görür biiznillah Şeyh Ahmet El Bedevi tarafından Düzenli olarak okunduğunda ona ilmin kapılar

Es'elullâhel azîm, Rabbel arşil azîm en yeşfiyek! - Şifa Dilemek

Sahabeden Abdullah ibn Abbas (r.a.), Peygamberimiz (s.a.s.)’in şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Kim eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de onun yanında yedi defa; أَسْأَلُ الٰهّلَ الْعَظي۪مَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظي۪مِ أَنْ يَشْفِيَكَ Okunuşu: “Es’elüllâhel-azîme, Rabbel-arşil-azîmi en yeşfiyeke.” Anlamı: “Ulu Arş’ın Rabbi Yüce Allah’tan sana şifa vermesini isterim, derse, Yüce Allah ona mutlaka o hastalıktan şifa verir.” (Ebû Davud, Cenâiz, 12) Peygamberimiz, sabah akşam şu duayı okuyarak Allah’tan sağlık, âfiyet ve iyilik istemiştir: اَللّٰهُمَّ إنّ۪ى أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Okunuşu: “Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.” Anlamı: “Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.” (Ebû Davud, Edeb, 110) Tıbbî tedavi yanında telkin ve dua ile tedavi yöntemi (psikolojik tedavi) günümüz müspet bilimi için de büyük önemi haizdir. * Sahabeden Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Peygam

İsimlerin Ebced Değerlerini Bulun?

Ebced’in en büyük özelliği “Ebced hesabı” adı verilen bir işlemde kullanılmasıdır. Buna göre, ebced ifadesindeki her harfin bir sayı değeri vardır ve bu değerlerden istifadeyle bir çok konuda pek çok işlemler yapılmıştır. İşte bunların her birine bu hesabın adı verilir. Ebced alfabe düzeninin harfleri 1′den 9′a, 10′dan 90′a, 100′den 1000′e doğru numaralandırılır. Ayrıca bu alfabede gözükmeyen “pe” harfi “be ” gibi, “çe” harfi de “cim” gibi kabul edilerek onların sayı değerlerini alır. Eskilerin “hisâb el-cümel” dedikleri, ebced hesabının 4 çeşidi vardır: “Büyük”, “en büyük”, “küçük” ve “en küçük” ebced hesabı. Yukarıdaki tablo, eskiden büyük ebced (cümel-i kebîr) olarak ele alınmış, ama bugün küçük ebced (cümelsağir) olarak değerlendirilmektedir. Ebced programları İndir https://yadi.sk/d/4IU3bN7bqz3yF Kultanıldıgı Yerler Ebced alfabe düzeninde her bir harfin bir rakama tekâbül etmesi keyfiyeti, Türk-İslâm kültüründe, hemen hemen her sahaya yayılan bir kullanımı ortaya koymuştur. R