Ruhani Keşfi Açmak İçin Dualar ve Zikirler

يَا غِيَاثِي عِنْدَ كُلِّ كُرْبَةٍ وَ مُجِيبِي عِنْدَ كُلِّ دَعْوَةٍ وَ مَعَاذِي عِنْدَ كُلِّ شِدَّةٍ وَ يَا رَجَائِي حِينَ تَنْقَطِعُ حِيلَتِي، يَا غِيَاثِي
"Yâ Ğiyâsî 'inde külli kürbetin ve mücîbî 'inde külli de'ğvetin ve me'âzî 'inde külli şiddetin ve yâ racâî hîne tenkati'u hîletî, yâ Ğiyâsî!"
"Ey her sıkıntı anında yardımcım, her dua anında kabul edicim ve her zorluk vaktinde sığınağım! Ey çarem tükendiğinde ümidim! Yâ Ğiyâsî!"
BU DUA-İ ŞERÎFİN BAZI HAVÂSSI
1. Bu dua-i şerifi zikretmeye devam eden kişinin duaları ve hacetleri makbul olur, istekleri yerine gelir ve bunu okuyan kişi için daha birçok bereketler hasıl olur.
2. Bu dua-i şerifte geride geçen kırk ism-i şerifin bütün özellikleri mevcuttur ve bu dua-i şerif Esma-i İdrisiyye diye isimlenen bu sırlar mecmuasının ağzını mühürleyen bir mühür gibidir. Dolayısıyla bu dua-i şerifi zikretmeye devam eden, sanki bütün isimleri zikretmiş gibidir.
3. Bu mübarek dua-i şerifi günde doksan dokuz (99) kere okumaya devam eden kişi, rüyasında Rasûlullâh ﷺ'i görmekle şerefyab olur.
4. Bir türlü sıkıntılarından kurtulamayan, umduklarına kavuşamayan veya hapiste olan kişi bu dua-i şerifi bin doksan dokuz (1099) ya da diğer bir rivayete göre doksan dokuz (99) kere okursa veya her gün doksan dokuz (99) kere okumaya devam ederse, Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle bulunduğu halden kurtulur.
5. Her kim bu dua-i şerifi bir sene boyunca, gündüz yedi bin (7000) kere, gece ise beş bin (5000) kere olmak üzere bir günde on iki bin (12.000) kere okumaya devam ederse, bir senenin sonunda o kişinin keşfi açılır.
6. Bu dua-i şerifi her gün kırk (40) kere okumaya devam edenler, her gece rüyasında Rasûlullâh ﷺ'in vech-i şerifini görmekle müşerref olurlar. [Sühreverdî, Şerhu'l-esmâi'l-erba'în, Yazma Ayasofya, no:3358, verak:150; Yazma Bağışlar, no:2773, verak:15, Beyazıd Devlet, no:1256, verak:23; İbni Hatîriddîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh:273-274; Tûnusî, er-Ravza, sh:62]
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski