Dünya ve Ahiret Bütün İstediğiniz Olsun

Gümüşhânevî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri'nin beyanı vechile; her kim yedi gün her sabah yirmi beş kere: "Yâ Mâlike'l-mülki, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, yâ Ze'l-celâli ve'l-ikrâmi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-'aliyyi'l-'azîm"
يَا مَالِكَ الْمُلْكِ، يَا حَيُّ، يَا قَيُّومُ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِااللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
"Ey mülkün yegane maliki! Ya Hayy! Ya Kayyûm! Ey celal (ululuk, heybet) ve ikram sahibi!
'Aliyy ve 'Azîm (pek yüce ve çok büyük olan) Allâh'ın yardımı olmadan hiçbir (günahtan) dönüş ve hiçbir (ibadete) kuvvet yoktur" derse, (dünya ve ahiret hususunda) ne muradı (arzusu) varsa nail olur. [Ahmed Zıyâüddîn el-Gümüşhânevî, Mecmû'atü'l-ehzâb, Muhyiddîn ibni 'Arabî cildi, 2/608]
dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski