Cinler Evinizden Kaçsın Çok Etkili Yöntem

Muhammed Masûm Faruki hazretleri buyuruyorlar ki:
(Bir evde, her gece yatmadan evvel ikiyüz defa Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm (zı peltek okunur) okunursa, o eve dananan cin bile def’ olur, gider).

Celâleddîn-i Süyûtînin “rahmetullahi aleyh” (Kitâbürrahme fittıbb-i velhikme) kitâbında sihr, nazar ve cinden korunmak için kıymetli bilgi vardır. [Merkum kitabın]Yüzyetmişdördüncü maddesi sonunda diyor ki;
(Hiltit veyâ şeytân tersi adındaki zamkı yanında taşıyan kimseye cin gelmez. Sar’a hastası, bunu koklarsa, iyi olur). Asa Foetide denilen bu zamk, esmer, pis kokulu, reçine olup, antispasmodique olarak, ya’nî sinirleri teskîn edici olarak Avrupada, toz, hap ve ihtikan şeklinde adale ve sinir gerginliğini gidermek için, kullanılmakdadır.

(Ütrüc), ya’nî Ağaç-kavunu bulunan eve cin girmiyeceği, (Hayât-ül-hayvân)da ve (Kâmûs)da yazılıdır. (İlahıyatçı Yazar Osman Ünlü, Tam İlmihal Seadeti Ebediyye)

: İçinde ağaç kavunu bulunan eve cin girmez.
1- İmam-ı Şafii'nin dostlarından İmam Ebul Hasan Ali anlatıyor. Bu zatın kabri; Mısır'da Kirafe denilen yerdedir. Kabrinin yanında yapılan duanın kabul edildiğine inanılır. Bu zatın lakabına "Cin Kadısı" denirdi. Bu zatın anlattığına göre kendisine cinler gelirler, ilim öğrenir, giderlerdi. Her gün muntazam bir şekilde derslerine devam ettikleri halde bir Cuma günü geciktiler ve geç vakit derse gelebildiler.
İmam Hazretleri: "Niçin geç kaldınız?" diye sordu. Onlar da: "Evinizde ağaç kavunu vardı. Onun bulunduğu eve biz giremeyiz." dediler ve o kavun evden kaldırıldıktan sonra gelebildiler.
(Not: Bu ot anlaşıldığı üzere müslüm gayrı müslim fark etmeden cinlerin eve girmesine mani oluyor. Üzerinde taşınarak da tecrübe edilebilir denenebilir.)
2- Taberânî’nin Mu’cem’inde Bulunan Bir Rivâyete Göre Rasülullah Sallallâhû Aleyhi ve Sellem Efendimiz, Kırmızı Güvercin ve Ağaçkavununu Hayretle ve Dikkatle Seyrederdi. Rasülullah Sallallâhû Aleyhi ve Sellem Bir Hadîs-i Şeriflerinde de Şöyle Buyurmuştur; İçerisinde Firs-i Atik (Çapak Otu) Bulunan Eve Cinler Kesinlikle Giremezler!
(Musallatı olanlar bu otu üzerinde taşıyabilirler. Kurusunu evinde tütsü olarak yakabilirler.)
3- Tavuğun kursağından çıkan taş, saralı bir kimsenin üzerine asılırsa, hastı şifa bulur. Sağlıklı bir insan bu taşı üzerinde bulundurursa güç ve kuvveti artar. Bu taş, aynı zamanda insanı nazar değmesine karşı da korur.
Uyumakta güçlük çeken çocuğun başının altına konursa, kolayca uyuması sağlanır.
4- Kunduz hayvanının yağı, herhangi bir yağ ile birlikte eritilip saralı bir hastanın başına çalınırsa sarası geçer. Aynı yağ felçli bir hastanın felç olan vücut bölgesine sürülürse gelişme sağlar. Nikris hastalığı için de iyi geldiği bildirilmiştir.
KAYNAK: Hayatül Hayevancin

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski