Zengin Olmak ve Herkes Tarafından Kabul Görmek

Rızkı kolaylaştırmak, kalbleri tesir etmek ve kabül olunmak için, hergün sabah namazından sonra 3
defa bu daveti okursun. Okunacak Erciye daveti budur: "Bismillâhirrahmânirrahîm. Ercin ercecin heyûcin heylecin
heylûcin câcin ecin yâ ma'şeral ervâhır rûhâniyeti eksûnî envârakümül mudıyyeti ve şuââtekümül behiyyeti ve ahlâkakümür radiyyeti ve enfâsikümül atriyyeti ve kûnû avnen lî alâ celbir rızkı ve teshîril halki bi hakkıl kelimâtil mukaddesetil
ezeliyyeti vez zâtil ehadiyyetil ebediyeti bi hakki mâ aksemtü bihi aleyküm.Ve innehü le kasemün lev
ta'lemûne azîm. Tekâdüs semavâtü yetefettarne minhü ve ten şakkul ardu ve tehırrül cibâl. Hâzâ
zecertiküm zecran ve deavtüküm da'vetel ihlâsi minküm minhâ ve lâ müferra leküm anhâ hattâ tefalû mâ tü'merûne bihi elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate heyûmin heyûmin heyûcin heyûcin heyûhin heyûhin âhin âhin âhan âhan birahmetike yâ erhamer râhimîn."
Kaynak:Elcevahirul lemm

41 gün boyunca vakıa suresini hergün 1 adet artırara oku. Yani birinci gün 1 defa, ikinci gün 2 defa, 3. Gün 3 defa böyle artırarak oku. 41 gün tamam olunca Allahü tealanın sana neler ihsan ettiğini görürsün.

40 gün boyunca hergün 41 defa fatiha-i şerifi oku. Sonunda bu dua ile 13 defa dua et, biiznillah üzerine rızık kapıları açılır. Bahtın açılır, işlerin yoluna girer. Dua budur

Yâ müfettih fettih yâ müsebbib sebbib yâ müyessir yessir yâ müsehhil sehhil yâ mütemmim temmim

dua

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski