Okuma süresi:

Hz Musanın okuduğu İsmi Azamdır

Bismillahirrahmanirrahim
Ahiyyen Ya Hayy
Şerahiyyen Ya Kayyum

Hz.Musa o meşhur yarılan denizin önündeyken kavmi ona ismi azamı sordu. Hz.Musa onlara şöyle buyurdu: "Ahiyyen Ya Hayy, Şerahiyyen Ya Kayyum" deyiniz. Bu mübarek dua hürmetine Allah onları boğulmaktan korudu.

Yorumlar