Okuma süresi:

Hırsızdan, Düşmandan, Kötü Komşudan Korunmak İçin Zikir

Her kim hırsızdan, nazar değmesinden, düşmanından, komşusunun kötülüklerinden
korunmak isterse perşembe gecesinden başlamak üzere yedi gün; geceleri ve gündüzleri yetmişer  defa " Yâ Hasbiyellâhül hasib" diye okumalıdır.

Kaynak: Sırrul Esrar

Yorumlar