Hastalıktan ve Kansızlıktan Güç Kuvvet Kazanmak İçin Zikir

Nazar- kem göz-sıkıntı- müşkülat-zalimlerin şerrinden ve depresyona bağlı halsizliklerden kurtulmak için koruyucudur
Bu zikirler; Nazardan kem gözlerden, zalimlerin şerrinden ve depresyona bağlı halsizliklerden korur. Okundukça insanın üzerindeki halsizlik kalkar, kuvvet gelir. İşlerimin açılmasını istiyorum diyerek okur ve dua ederseniz işleriniz açılır. Her türlü sıkıntılı işiniz öncesi okunursa işleriniz sıkıntısız yürür.
Sıkıntı, belâ, kötü gözlerden sakınmak için bu zikirleri okuyabilirsiniz.
Düzenli okuduğunuzda, iç ferahlığı olur, işleriniz düzelir ve zamanla
selâmeti bulursunuz.
Hangi konuda müşkülatınız varsa o konu için de okunabilir

YA KAVİYY YA METİN DUASI (Sayı yok okuyup bitirdikten sonra mutlaka salavat ve fatiha ile dualarımızı tamamlayalım )

Bismillâhirrahmanirrâhim.

Allahümme entel kaviyyül sıdıdül temkin El Metin kuvvetüke kadiretün alâ Cemi’ül mahlukât ve senüke hüve siddetü, nüfuzül kudretü alâ izharil mühteriât es’elüke bi siddeti kuvvetike alâ icadil kainât ve tekvinil muhaddisat, bittafsilil nafizi min esfelil safilin ilâ, alâ iliyyin es’elüke en tesüdde kuvvete kalbi alâ muhatabetil ervahil ruhaniyeti ve kavvilübbi alâ terkibil mühteriat ve tekvin ve en tesüdde kalbi bi muhabbetike ve azai al taâtike ve ihlâs sırri fi muameletike vec’alni min ehli kerâmetike vensurni alâ men eradeni bi suin ve mekrüh ve reid mikrehü aleyhi bi vechil hazelan vel acze ileyhi. Allahümme lâ temhilhü ve acilhü kable en yuacilni ve hüznü kable en ye hüzni Yâ Allah, Yâ Kaviyy, Yâ Metin (c.c.)


Salavat ile Fatiha..

dua

Her kim ki bu esmaları her gün 616 kere zikrederse , Bütün kapalı kapıları açılır, güç kudret sahibi olur, hangi dilek için okunursa dileği kabul olur, zalimin zulmunden , hastalıktan kansızlıktan kurtulur...

2 Yorumlar

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder
Daha yeni Daha eski