Gizli ve Saklı Bir Şeyi Rüyada Görmek Haber Almak

Bir kimse “Yâ Müheymin c.c “ ismi şerifini yeşil bir ipek parçasına yazdıktan sonra şeker,misk amber ile buhurlar ve yedi gün arka arkaya üzerine 5000 defa “Yâ Müheymin celle celalühü” okuyup başının altına koyup yatarsa, her neyi arzu ederse, rüyasında görür. Bu esrarı ilahiyeden bir sırdır.Kıymeti iyi bilinmelidir.

Kaynak:Osman Pamuk(Esma ül Hüsna şerhi)