Evail-i Suver Duası - Muhiddin-i İbn Arabi Hazretleri

Muhiddin-i İbn Arabi Hazretlerinin Değerli EVAİL- İ SUVER DUASI ,
dua

Belli vesileler ile nasiplendiğim bu duanın Türkçe tercümesini, Cami İmamımız, Abdülkadir Hocamız yaptı.
Allah ondan razı olsun.

Önemli Not : Duanın bazı kısımlarında yer alan 7 rakamı , o ayetin yedi defa tekrarlanması gerektiğini belirtmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahümme bihakki
elif-lam-mim ve elif-lam-mim

ve elif-lam-mim-sad

ve elif-lam-ra ve elif-lam-ra ve elif-lam-ra

ve elif-lam-mim-ra

ve elif-lam-ra ve elif-lam-ra

ve kaf-ha-ya-ayn-sad

ve ta-ha

ve ta-sin-mim

ve ta-sin

ve ta-sin-mim

ve elif-lam-mim ve elif-lam-mim ve elif-lam-mim ve elif-lam-mim ve elif-lam-mim

ve ya-sin

ve sad

ve ha-mim ve ha-mim

ve ha-mim-ayn-sin-kaf

ve ha-mim ve ha-mim ve ha-mim ve ha-mim

ve kaf ve nun

ya hüve ya men hüve ya men la ilahe illa hüve.

Rabbiğfirli vensurnivahfizni va’sımni vehdini verşüdni ila sevaes sırati. vec’alniy mahbuben veveciyhen fiddünya vel ahirati. vec’alni lil müttekiyne imama.

allahümme esbilaleyye kenefe sitrike vahcübni an şirari halkıke ve hul beyni ve beynez-zeraya ve belaya

ya kaf.ha.ya.ayn.sad ya ha.mim.ayin.sin.kaf.

kezalike yuhi ileyke ve ilelleziyne min kablike allahül a’ziyzül hakiym.

ha.mim(7)

hummel emrü ve ca-en nasru fe a’leyna la yunsarun.

e’uzü bikelimat-illahit-tammati min şerri ma halaka ve zera-e ve bera-e.

bismillahihayrul esmai. bismillahi rabbül ardı ve rabbüs semai.

bismillahilleziy layedurru me’asmihi şey-ün fiyl ardı vela fis semai ve hüves semiy’ul aliym.

allahümme kahhir men erade kahriy bi izzetike vaksim.

daimi bi batşike vehuz hakki men zalemeni bi adlike ve-a’izni bi azametike ve kudretike anmekrihim ve keydihim ve sihrihim ve an ğadabike ve satvetike ve heybetikeve nikmetike fe-inne men setertehü fe hüve aminun mahfuzün. Allahümme men erade aleyye su-en ferüdde aleyhi ve men rema-ni fe-ehlikhü menkadeni fekidhü vedfa’ anniy şerrehü va’sımni an mekarihid dünya vel ahirati.

ya maniü ya dafiü ya hafiyzü ya asimü ya daimü ya bakiy ya kadiymü

selamün kavlen min rabbin rahiym (7)

ve salla-allahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma’İyn .

Anlamı :

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahümme bihakki

elif-lam-mim ve elif-lam-mim

ve elif-lam-mim-sad

ve elif-lam-ra ve elif-lam-ra ve elif-lam-ra

ve elif-lam-mim-ra

ve elif-lam-ra ve elif-lam-ra

ve kaf-ha-ya-ayn-sad

ve ta-ha

ve ta-sin-mim

ve ta-sin

ve ta-sin-mim

ve elif-lam-mim ve elif-lam-mim ve elif-lam-mim ve elif-lam-mim ve elif-lam-mim

ve ya-sin

ve sad

ve ha-mim ve ha-mim

ve ha-mim-ayn-sin-kaf

ve ha-mim ve ha-mim ve ha-mim ve ha-mim

ve kaf venun

Ey kendisi ,ey kendisinden başka ilah olmayan Allahım,

Beni affet , bana yardım et .

Beni koru ,hidayete erdir.

Doğru yol üzere Alim eyle .

Beni sevilen eyle ,dünya ve ahrette sana yönelen kul eyle , muttaki kullarına önder eyle .

Allahım , koruyucu rahmetini üzerimizden esirgeme .

Beni şerli insanlardan koru.

Bela ve zararlı şeylerle aramı iyi eyle.

ya kaf.ha.ya.ayn.sad ya ha.mim.ayin.sin.kaf.

Öyle ki Allah sana ve senden öncekilere “Allah aziz ve yücedir” diye vahyetti.

ha.mim(7)

Emir geldi,Yardım geldi bizi yenemezler .

Yaratmış olduğun gizli ve açık yaratılmışlardan Allahıma sığınırım.

Bütün isimlerden hayırlı olan Allahın adıyla ,

Yerin ve gögün rabbi olan Allahın adıyla,

Kendi adıyla beraber yeryüzünde ve gökyüzünde hiçbir zarar gelmeyen Allahın adıyla ,

Allahım benim helakımı isteyeni izzetinle üz ve kahret.

Hakkımı bana zulmedenden al.

Adaletinle kudretinle ve izzetinle bana ikram eyle .

Onların yalanından ,düşmanlığından ,büyülerinden ve gazabından yüceliğinden ,kızgınlığından emin kıl.

Çünkü sen kimi korursan O emin ve korunaklıdır.

Allahım benim için kötülük isteyene ,kötülüğünü iade et.

Ve bana musallat olanı helak et.

Düşmanlık yapanı uzaklaştır.ve benden kötülüğünü defet.

Ve beni Dünya ve Ahretin zorluklarından koru.

Ey Men eden - Ey Koruyan – Ey İşiten – Ey Daim olan –Ey baki olan – Ey ebedi olan

Onlara merhametli rabbin söylediği selam vardır. (selamün kavlen min rabbin rahiym) (7)

Allahın selamı ,Peygamberimize , ehline , ashabına hepsine olsun.

Yorum yaptığınız için teşekkür ederiz.
"Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.
Yorum yazarken anlaşılır olmaya ve Türkçe yazım kurallarına uymaya çalışınız!

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski