Abdest Bittiğinde Okunan Eşsiz DuaOKUNUŞU

Subhânekallâhümme ve bihamdik. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ent. Estağfiruke ve etûbu ileyk.