Okuma süresi:

Abdest Bittiğinde Okunan Eşsiz Dua


OKUNUŞU

Subhânekallâhümme ve bihamdik. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ent. Estağfiruke ve etûbu ileyk.

Yorumlar