İsrafu Umar Duası ve Faziletleri

Uyarı!:Maksadı hayırlı rızık ile zengin olmak, ve elde edeceğini asla haramda kullanmamak kararında olan kimsenin bu havas terkibini uygulamasını tavsiye ederim.
dua
Sayısız defa yapılmış ve her seferinde çok şükür birkaç günde dahi etkisi görülmüştür.
İhlasla ve şüpheye düşmeden okunmalıdır.

UYGULANIŞI:
Yatsı namazlarından sonra İki rekat hacet namazı kılınır.
Her iki rekatta fatihadan sonra bir ayetel kürsü okunur.
Son secdeye varlıldığında secdeden kakmadan!
"ya Hu ya men Hu , La İlahe İlla Hu, entel hayyul kayyum, vela şerikelek, velekel mülkü, velekel hamdü, ve inneke ala külli şeyin kadir" dedikten sonra namaz bitirilir.

Ardından israfi-umar duası okunur.

KAYNAKLARDA BU ALTTAKİ ŞEKİLDEDE GEÇMEKTEDİR
İsrafu umar okunuşu:
Aksamtu aleykum Eyyetühel Umari vel caan Ellezi fi hezel Mekaan Dürriyyül Kuvveti Vel ceberuti vel heybeti Vel kudreti vel azameti vel kuvveti Vessatveti vel celaleti vel Cemaleti Vel ceberuti ,aksamtu aleyküm billahi El hayyul kayyum ellezi La yagfelu vela yenamu vela yemutu Ve bi külli kitabin enzelehü ve bi külli rusulin erselehü ve bi külli melekin mukarrabin fissema-i vel ardi Ve bi küllirruhaniyyetil ulviyyeti Li nebiyyillahi süleyman bin davud Ellezi eta-ahu el cinni vel insi vel mürdetü veşşeyatini Verriyahu vel vuhuşu Vettuyuru
En teberru kasemii Ve tetesarrafuu
min hezel mekani Hatta tahdaral muluki vel a'vaanu Ve teküünüü Müsaaidiine fii amelii Min kayri zararin vela ifsadin Bi hakki
Tagbetatin2
Mezlekin2
Maakırin2
Kelyeşin2
melyeşin2
Beyhuşin2
heyşin2
şelşemuunin2
Kuuduuşin2
Hüve eduunaayin2
Hüve aali edüünaayin2
Bihi mezlefin2
makferin2
Makrahin2
İyyaake a'nuu Veleke ekuulu Yaa amiru hezel mekan
Ev bi esaakinü hezed daar
Ve hezihil ardi ev taaye bi lafzil cem-i bi hakki hezel kasemil azim
Ve bi hakkil melikil hakimü aleyküm Taariş El aahizu binasiyetin
Ve bi hakkil melikil Kevkil
Ve bi hakkil ahdil me'huzi aleyküm En tensarifuu Ve tuazziluu min heezel mekani Entüm ve harimeküm ve evladeküm
Ve kebiirüküm ve sağiiruküm Ve men yülevvizü biküm Min bahşin aleyhi Min huzuril ervahi vel muluki Hatta akzaa hacetii (dileğini söyle)
Sümme teuuduu ila mekaniküm Velaa tüfsidüü ala amelii
Vela teşuuşuu Ala Fi istihdaarii Ve küünüü Avnen Lii Fi amelii Ve saaiduunii Fii külli umuurii Ve fii kazaai Havaaicii Külleha Bi İ'mariddaari Ve bi İskaani hezelmekaani Sümmensarifuu Haysü Şi'tüm Bi hakki hezel kasemil azimi aleyküm ellezii Ta'zimuunehüü heyaa
El vaahan (3 defa)
el acel (3 defa)
essaate (3 defa)
Barekellahu fiküm ve aleyküm 3
elhamdülillah (3 defa)
7 salavat
7 besmele ve
arkasında 100 defa:"
muhammedur resullullahi sa-dıgul vağdül emiyn"

La ilahe illallahul melikül hakkun mübiyn"

okuduktan sonra niyetinizi söyler! dua edersiniz.
ve buna 7 gün devam ederseniz
Hak c.c helal rızık kapılarını bu duanın hürmetine ardına kadar açar inşallah. mücerreptir.

Bulunulan yerden/mekandan cinlerin uzaklaştırmak için olduğu söylenen "İsrafu Umar" ismi verilen dua(!)

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

Yorum Gönder (0)
Daha yeni Daha eski