Yüzde Yüz % 100 Kabul Olan Dua !

Allahtan birşey isteyeceğin zaman Hadid suresinin ilk 6 ayeti ve Haşr suresinin son 4 ayetini oku ve şöyle dua et.

dua
dua

Azîb (r.a.), Ali b. Ebu Talib Kerremellahu Vecheh Hazretlerine demişti ki:

"Senden Allah aşkına rica ediyorum. Rahmân Teâlâ'nın gönderdiklerinden, bilhassa Cebrail'in Resulullah'a getirdiklerinden ve Resulullah'ın özellikle sana öğrettiklerinden en faziletlisini bana özel bir şekilde öğretmez misin?"

Hz. Ali de ona "Ya Bera! Allah'a İsm-i A'zam'ı (en yüce ismi) ile dua etmek istersen, Hadid Sûresi'nin baş tarafından on âyeti ve Haşr Sûresi'nin sonunu oku, sonra de ki:'Ey o, böyle olan ve O'ndan başka böyle bir şey olmayan zât! Senden bana şöyle şöyle yapmanı dilerim."Vallahi ya Bera, bununla benim aleyhime dua etsen yere geçerim.' dedi."(DEYLEMİ)

Allahtan birşey isteyeceğin zaman HADİD SURESİnin ilk 6 ayeti HAŞR SURESİnin son 4 ayetini oku ve şöyle dua et.
Yâ men hüve hâkezâ es'elüke bi hakkı hâzihil esmâi en tüsaliye alâ muhammedin ve âli muhammedin ve en tef'ale bi (burada hacet söylenir) 

Hadid Suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel'aziyzulhakiymu.
2. Lehu mulkussemavati vel'ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.
3. Huvel'evvelu vel'ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey'in 'aliymun.
4. Huvelleziy halekassemavati vel'arda fiy sitteti eyyamin summesteva 'alel'arşi ya'lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya'rucu fiyha ve huve me'akum eyne ma kuntum vallahu bima ta'melune besıyrun.
5. Lehu mulkussemavati vel'ardı ve ilellahi turce'ul'umuru.
6. Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyli ve huve 'aleymun bizatissuduri.

Haşr Suresi
Bismillahirrahmanirrahim
21. Lev enzelna hazelkur'ane 'ala cebelin lereeytehu haşi'an mutesaddi 'an min haşyetillahi ve tilkel'emsalu nadribuha linnasi le'allehum yetefekkerune.
22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma yuşrikune.
24. Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehum'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu.

11 Yorumlar

Anonim" seçeneğiyle isim vermeden yorum yazılabilir.
"Adı/URL" seçeneğiyle sadece isim verilerek de yorum eklenebilir.

 1. Selamualeykum bu ayatlari kac defa okunur dilek icin

  YanıtlaSil
 2. Aleyküm selam Bir kere okuyacaksınız

  YanıtlaSil
 3. Alla razy bolsun dostum

  YanıtlaSil
 4. Selamünaleyküm aleyküm hocam bu dilek gerçek mi mesela ben bir oyuncunun evinde kalmayı falan yada oyuncu olmayı dilesem?
  Oluyor mu hemen

  YanıtlaSil
 5. Yerli Tüket

  YanıtlaSil
 6. Teşekkürler Hocam

  YanıtlaSil
 7. Cok güzel dua

  YanıtlaSil
 8. BOYKOT SAYFASI ; https://tr.pinterest.com/?boardId=892838763566098200

  YanıtlaSil
Yorum Gönder
Daha yeni Daha eski