Kuşlar Nasıl Tesbih ve Zikir Eder?

HZ SÜLEYMAN'IN kuşların ötüşüne verdiği mana Begavî (ra), Ka'b-ül-Ahbar (ra)'dan şöyle nakletmiştir 

Tavus kuşu, Hz Süleyman'ın huzurunda ötmüştü Hz Süleyman orada bulunanlara: 
Bunun ne dediğini biliyor musunuz? diye sordu Onlar: 
Hayır, bilmiyoruz diye cevap verdiler 
Hz Süleyman (as), etrafındaki kimselere şu açıklamayı yaptı: 
Tavus kuşu ötmesi ile; "Cezalandırdığın gibi cezalanırsın"
Hüdhüd kuşu ötmesi ile; "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz" 
Göçeğen kuşu ötmesi ile; "Allah u Teala'dan mağfiret dileyiniz ey günahkarlar"
Kaya kuşu ötmesi ile, "Her canlı ölecektir Her yeni, eskiyip çürüyecektir" 
Kırlangıç kuşu ötmesi ile, "Hayırdan ne yaparsanız sonra onu bulursunuz"
Güvercin ötmesi ile; "Gökleri ve yeri yaratan Rabbimi noksan sıfatlardan tenzih ederim
Kumrunun ötmesi ile, "Sübhane Rabbiy-el-e'la"
Karganın ötmesi ile; "Her şey helak olacaktır
Kustat kuşunun ötmesi ile; "Susan, başına bela ve musibet gelmesinden kurtulur
Papağanın ötmesi ile; "Düşüncesi dünya olan kimseye yazıklar olsun
Doğan kuşunun ötmesi ile, "Sübhane ,Rabbî ve bihamdihi
islam
Kurbağanın bağırması il; "Sübhane Rabbiy-el-Kuddüs" der
islam